Nový školní rok je pro nás další výzvou

Prázdniny utekly jako voda a je tu září a s ním i nový školní rok. Rok plný očekávání a výzev v osobním i profesním životě. To platí pro učitele i jejich žáky. Řada těchto výzev v podobě cílů bude ukotvena prostřednictvím dokumentu se záhadnou zkratkou PORIA. Sestavit na začátku školního roku kvalitní Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti a postupně jej realizovat není úplně jednoduchý úkol. Musí být stanoven tak, aby byl splnitelný, měřitelný, akceptovatelný ve svém okolí a konkrétně časově vymezený. Zpětná vazba s prvky sebehodnocení formou skládání účtu z PORIA je pravidelnou součástí naší práce se žáky i učiteli již řadu let. Práce, která se osvědčila.

Škola je taková, jakou si ji udělají žáci i kantoři, pokud přijmou dopředu stanovená pravidla. Nelze „hrát ve škole ragby“, když většině vyhovuje „hrát podle pravidel fotbalu“.  Když tuto skutečnost člověk přijme, uvědomí si, jaký je ve škole báječný prostor se v rámci „fotbalu“ plně vyžít. A aby to vyžití bylo vedle základních školních povinností co nejvyšší, k tomu slouží právě PORIA. Co udělám pro sebe, co pro třídu a co pro celou školu jsou otázky, které patří do části osobní angažovanosti žáků i učitelů pro naši společnou věc. A tou je kvalitní vzdělávání a výchova ve škole, která žáky baví, do které rádi chodí a na kterou se po absolvování také rádi vracejí. Pevně věřím, že EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií je takovou školou. 

P.S. Když už jsem u té sportovní terminologie, tak rád konstatuji, že jsme od září tohoto roku otevřeli nové hřiště pro adepty v oblasti Designu a nových médií. Tak ať se novému studijnímu oboru a jeho prvním žákům daří.

 

Krásné dny,

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

Zpět