Kalendář

1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 10 hod., MMT1, DNM1, prima
2. 9. 2021 Zahájení výuky
6. - 8. 9. 2021 Prezenční adaptační kurz, místo konání: školní prostory na poděbradském zámku, MMT1, DNM1 a prima
20. 9. 2021 Workshop s modelkou, MMT4
22. 9. 2021 UNILINK - beseda o studiu v zahraničí, MMT4, oktáva
22. 9. 2021 Srdíčkový den
24. 9. 2021 Lustr - festival ilustrace, exkurze, DNM1, DNM2, DNM3
24. 9. 2021 Národní muzeum, výstava Sluneční králové, prima, vteřina, kvinta
27. 9. 2021 Ředitelské volno
5. 10. - 8. 10. 2021 Ekologický kurz, tercie
6. 10. 2021 ​DESIGNBLOK, exkurze, MMT4, DNM3
7. 10. 2021 Den otevřených dveří 
11. 10. - 12. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
13. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
14. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Nymburk 
11. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
15. 10. - 16. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Jičín
26. 10. 2021 Předávání Ekounů
27. 10. a 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
1. 11. 2021 Halloween ve škole
4. 11. 2021 Den otevřených dveří
5. 11. - 6. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
zrušeno Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
9., 16., 23., a 30. 11. 2021 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
11. 11. 2021 Projektový den Král Jiří, prima, sekunda, terci, kvarta
12. 11. - 13. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Hradec Králové 
13. 11. 2021 Den otevřených dveří 
15. 11. 2021 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
18. 11. 2021 Schůzka s rodiči ONLINE, od 17 hodin.
19. 11. 2021 Present like a PRO!, školní soutěž, nižší gymnázium
26. 11. 2021 Present like a PRO!, školní soutěž, vyšší gymnázium a SOŠ
22. 11. - 3. 12. 2021 Odborná praxe MMT4
25. 11. 2021 Natáčení pořadu Zázraky přírody, DNM1, DNM2
14. 12. 2021 Vánoční akademie a výstava studentských prací - PŘESUNUTO NA ZAČ. ROKU 2022
17. 12. 2021 Beseda Green life education, kvarta, DNM1, MMT1
22. 12. 2021 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
5. - 6. 1. 2022 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
10. - 13. 1. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
14. 1. 2022 Školní kolo olympiády v Čj
zrušeno Česká filharmonie
16. 1. - 21. 1. 2022 Lyžařský výcvik, DNM1, kvinta
  Workshop s Barou Nykodýmovou, MMT3
26. 1. 2022 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2022 Pololetní vysvědčení
3. 2. 2022 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny 
odloženo Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
  Exkurze do tiskárny, Ústí nad Labem, MMT3
  UMPRUM
8. 2. 2022 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP, MMT1, DNM1, kvinta
8. 2. 2022 Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia, MMT4, oktáva
17. 2. 2022 Divadlo? Divadlo! - dílna, Stavovské divadlo, Praha, kvinta, sexta, DNM2
20. 2. - 25. 2. 2022 Lyžařský výcvik, MMT1
25. 2. 2022 Beseda s novinářkou Lucií Vopálenskou na téma Současná média, sexta, DNM2, MMT2
28. 2. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
1. 3. - 4. 3. 2022 Souborné zkoušky pro MMT4, oktáva (8.V)
2. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
7. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
9. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
9. 3. 2022 Předávání ekounů
14. - 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
zrušeno Česká filharmonie
21. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
23. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
23. 3. 2022 Den zdraví
  InkJet - beseda, 4M
28. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
30. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
4. 4. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
4. 4. 2022 Workshop s modelkou, MMT4
5. 4. 2022 Klub mladého diváka, Hradec Králové
6. 4. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
8. 4. 2022 Školní výlet, tercie
11. 4. 2022 Okresní kolo Biologické olympiády
12. 4. 2022 Beseda v Městské knihovně Poděbrady, prima, sekunda, tercie, kvarta
12. 4. 2022 Okresní kolo Matematické olympiády
13. 4. 2022 Školní výlet - ZOO Praha, kvarta
13. 4. 2022 Sportovní závody, Poděbrady, výběr z nižšího gymnázia
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny 
zrušeno Česká filharmonie
19. a 20. 4. 2022 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
20. 4. 2022 Okresní soud v Nymburce, kvarta
22. 4. 2022 Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
28. 4. 2022 Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči
28. - 29. 4. 2022 Maturita jaro 2022 - zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce
2. - 3. 5. 2022 Maturita jaro 2022 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka
5. 5. 2022 Exkurze do ČT, DNM3
9. 5. 2022 Pohár rozhlasu 2022, atletické závody, vybraní žáci
9. 5. 2022 Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
9. 5. 2022 Klub mladého diváka, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
16. 5. - 19. 5. 2022 Obhajoby klauzurních prací, MMT, DNM
18. 5. 2022 Zázraky přírody, natáčení pořadu, kvinta
18. 5. 2022 Exkurze do Národního divadla, prima
23. 5. - 1. 6. 2022 Maturita jaro 2022 - ÚZ společné a profilové části
23. 5. - 3. 6. 2022 Odborná praxe MMT3
31. 5. - 3. 6. 2022 EKO kurz, sekunda
3. 6. 2022 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků v poděbradském kině
6. 6. - 27. 6. 2022 Výstava MIXER v Poděbradech
6. 6. - 10. 6. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
  Schůzka s rodiči žáků 1. V pro školní rok 2022 - 2023 (budoucí prima)
10. 6. 2022 Slavnostní vyřazení absolventů v obřadní síni MÚ v Poděbradech, od 10 hod.
12. - 14. 6. 2022 Třídní výlet, Kokořínsko, tercie
12. - 15. 6. 2022 Turistický třídní výlet, Harrachov, sexta
12. - 14. 6. 2022 Třídní výlet, Mšeno, tercie
20. - 22. 6. 2022 Vodácký kurz, řeka Vltava, vybraní žáci ze sexty, DNM2, MMT2
20. 6. 2022 JumpPark Praha, kvarta
23. 6. 2022 Pedagogická rada 2. pololetí  
24. 6. 2022 Předávání Ekounů
27. 6. 2022 Cyklovýlet do Sadské, prima
28. 6. 2022 Lanové centrum Hradec Králové, prima
29. 6. 2022 Vysvědčení
30. 6. 2022 Ředitelské volno, konec školního roku 2021/2022
1. 7. - 31. 8. 2022 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.