Zápis č.1

1. schůze školního parlamentu dne 16. 9. 2019

Složení ŠP ke dni 16. 9. 2019:
3.V      Rozalie D.Tomanová, Matěj Halík
4.V      Barbora Leopoldová, Kristýna Semecká
1.M     David Hájek, Jakub Rousek
1.DM Thomas A. Kiml, Matyáš Kalferst
2.M     Rozalie Matoušková, Martin Bezouška
4.M     Damián Kislinger, Šárka Janurová /náhradník Nicole Cote

Ze tříd 1.V, 2.V. 6.V a 3.M nebyly dodány podklady. 

 

Program:

Nominace členů do ŠP z jednotlivých tříd. Třídy, které nedodaly jména zástupců, tak učiní neprodleně.

Plán schůzek ŠP na 1. pololetí šk.roku.

Příští schůzka ŠP 30.9. Budou se konat volby předsedy a místopředsedy ŠP.

Informace ke ŠP jsou k dispozici na školní nástěnce a na školních webových stránkách.

 

 Zapsal: D. Kislinger

 

 

Zpět