Přípravný kurz - osmileté studium

Nedovedete si představit, co vás u přijímacích zkoušek čeká?
Nejste si jistí, že je zvládnete?
Mohl by vám pomoci tréninkový kurz k přijímacím zkouškám pro osmileté studium, který škola pro uchazeče organizuje. Přípravný kurz je rozdělen do dvou částí, které na sebe volně navazují. Není podmínkou absolvovat kurz jako celek, je možné se zúčastnit jen vybraných částí.

Kurz se uskuteční vždy  ve čtvrtek od 15:00 do 16:30, tzn. v rozsahu 2 vyučovacích hodin, v následujících termínech:

I. část 

19. 3. 2020 ČESKÝ JAZYK

26. 3. 2020 ČESKÝ JAZYK

II. část 

2. 4. 2020 MATEMATIKA

9. 4. 2020 MATEMATIKA


Cena za přípravný kurz je 400 Kč, je splatná při zahájení kurzu, tj. 19. 3. 2020 hotově v kanceláři školy. Pokud se žák neúčastní celého kurzu, je cena stanovena alikvotní částí z ceny celého kurzu. Kapacita kurzu je omezená! Neváhejte a přihlaste se on-line. Těšíme se na vás.

 

Elektronická přihláška

V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí elektronické přihlášky do 2 pracovních dnů, kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 325 615 014. Děkujeme.