Aktuálně

Časový harmonogram pilotního ověřování vzdělávacího programu
Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu,
II. částMísto konání: Lhota u Kladna

Závěrečný workshop/“best practices“ (jaro 2008)
 
27. 03. 2008 Rozvoj lidských zdrojů a trh práce, Ing. Šikýř
03. 04. 2008 Legislativa ČR a EU v podmínkách obce, Prof. Ing. Veber, CSc.
10. 04. 2008 Sociální komunikace a týmová spolupráce, PhDr. Bauerová
17. 04. 2008 Projektové řízení obcí, Mgr. Kupsa
24. 04. 2008 Strategické plánování rozvoje obcí ve Stč. kraji, PhDr. Bauerová
29. 04. 2008 Marketingové řízení obcí, PhDr. Čepička
15. 05. 2008 Rozvojové partnerství v obci a regionu, PhDr. Bauerová
22. 05. 2008 Finanční řízení obcí, Ing. Veberová
29. 05. 2008 Informační a komunikační technologie, Ing. Šrámková, Ph.D.

 Z realizace projektu Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova (PVRV) v posledních dvou měsících: 

Květen 2008

  • realizace tří závěrečných workshopů k modulům č. 8 - Rozvojové partnerství v obci a regionu (PhDr. Bauerová), č. 3 - Finanční řízení obcí (Ing. Veberová) a č. 9 - Informační a komunikační technologie (Ing. Šrámková, Ph.D.) ve Lhotě u Kladna
  • aktualizace obsahu vzdělávacích modulů

Červen 2008

  • závěrečné dotazníkové šetření u účastníků pilotního ověřování vzdělávacího programu "Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu"
  • publicita a propagace projektu v zájmu udržitelnosti projektu
  • ukončení realizace projektu

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001