e-Learning

E-learning je moderní forma distančního vzdělávání umožňující studium dle časových možností jedince. Je stále více využíván především při profesním vzdělávání. Vzdělávací program „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“ vychází vstříc touto formou studia všem zájemcům z řad úředníků státní správy a představitelů samosprávy. Více viz O projektu PVRV.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001