Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Regionální škola rozvoje venkova

Poděbrady, Na Hrázi 64/III, 290 01 Poděbrady, IČO 71248081
e-mail: resrov@ekopodebrady.cz
tel. 325 611 588

Kontakty:

PhDr. Dagmar Lukavcová, předsedkyně sdružení
e-mail: lukavcova@ekopodebrady.cz
tel. 325 611 588

Mgr. Renata Vondráková, místopředsedkyně sdružení
e-mail: rvondrakova@podblanickem.net

Členové sdružení:

Centrum rozvoje venkova, o.s.
PhDr. Dagmar Lukavcová
lukavcova@ekopodebrady.cz

Podblanickem, o.s.
Mgr. Renata Vondráková
sdruzeni@podblanickem.net

SOU Horky nad Jizerou
Ing. Vratislav Morava
souhorky@souhorky.cz

Centrum rozvoje občanské společnosti a českého venkova, o. p. s.
PhDr. Ladislav Čepička
lhota@iol.cz

Regionální škola rozvoje venkova poskytuje sama a prostřednictvím svých členů služby na území celého Středočeského kraje. Angažuje se v oblasti regionálního rozvoje napříč všemi cílovými skupinami, ale zejména pro obce (včetně obcí 3. stupně) a sdružení obcí, neziskové organizace s přímou vazbou na regionální rozvoj, podnikatele a zemědělce, jejichž činnost je v přímém vztahu k regionálnímu rozvoji venkova.

Předmět činnosti Regionální školy rozvoje venkova:

Naplňování cílů všech sdružených organizací v rámci rozvoje venkova Středočeského kraje. Smyslem je sdružit a koordinovat společný postup s posláním zajistit plnohodnotný život lidí na venkově, pozitivní vztah občanů k regionu v tolerantním a multikulturním prostředí se zřetelem na trvalou udržitelnost. Těchto cílů dosahuje s využitím s využitím zkušeností škol obnovy venkova prostřednictvím:

 • podpory rozvoje obcí a mikroregionů ve vazbě na strukturální fondy EU a další dostupné dotační tituly,
 • rozvoje všeobecného, odborného a profesního vzdělávání,
 • rozvoje informačních a poradenských systémů,
 • podpory podnikání na venkově,
 • podpory propagace obcí a regionů,
 • podpory mezinárodní spolupráce,
 • podpory trvale udržitelného života, udržování venkovských tradic, ochrany kulturních a přírodních památek venkovského charakteru a dalších aktivit typických pro venkov.

Cílem partnerství Regionální školy rozvoje venkova (dále jen ReŠRoV) a Středočeského kraje v projektu SROP 3.3 je zajistit pro vybrané cílové skupiny aktivity tohoto projektu v souladu s plánovanými výstupy, výsledky a dopady a přispět k úspěšné realizaci projektu ve Středočeském kraji. Aktivity směřují k regionálním a místním partnerstvím s cílem posílit kapacity potencionálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU především formou vzdělávání a publicity.

Hlavním předmětem činnosti ReŠRoV je vzdělávací činnost směrem k cílovým skupinám projektu v souladu s naplňováním cílů projektu ve Středočeském kraji, u cílové skupiny podnikatelů ve spolupráci s Hospodářskou komorou Střední Čechy.

Aktivity ReŠRoV realizované v rámci projektu 3.3 SROP v r. 2005 a r. 2006

 • setkání partnerů 3.3 SROP a projektového týmu, Nový Jáchymov 15. – 16. 11. 2005
 • Kulatý stůl, Horky nad Jizerou „ Zkušenosti s investičními projekty SROP“, 6. 12. 2005
 • Kulatý stůl, Poděbrady,„Jak zvýšit atraktivnost Poděbrad jako lázeňského města“,12. 12. 2005
 • 2. setkání partnerů projektu SROP 3.3, Poděbrady 3. - 4. 5. 2006
 • Realizace vzdělávacích programů se zaměřením na cílové skupiny projektu v rámci horizontálního tématu udržitelného rozvoje, strategického a akčního plánování do úrovně obcí P III, budování partnerství aj. v souladu s principy EU: Seminář „Evropa a občané aneb jak na ně?“ – principy podporované EU“, Vlašim 23. 6. 2006
 • Partnerské setkání zástupců veřejné správy na téma „Udržitelný rozvoj a život obce“, Horky nad Jizerou, 27. 6. 2006
 • Konference „Ohlédnutí za SROP“,Vlašim, 20. – 22. 9. 2006
 • Brožura „Projekty dělají partneři“ prezentující realizované projekty ve Stč. kraji, zkušenosti z realizace aj., září 2006
 • Realizace seminářů odborného kurzu „Příprava a řízení projektů spolufinancovaných z fondů EU pro projektové manažery“, Poděbrady září – říjen 2006, Vlašim září – prosinec 2006 , Horky nad Jizerou listopad – prosinec 2006

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001