Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Profesní vzdělávání pro veřejnou správu

K moderním formám profesního vzdělávání patří e-learning. Představujeme Vám nový vzdělávací program pro veřejnou správu v této formě

„Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“.

Je určen starostům, zástupcům starostů, zastupitelům měst a obcí do úrovně PIII a úředníkům státní správy.

Vzdělávací program je rozdělen do 9 samostatných modulů - kurzů, které umožňují účastníkům získat znalostní a dovednostní předpoklady pro úspěšné řízení obcí včetně informací o možnostech zdrojů financování z dotačních titulů EU. V rámci profesního vzdělávání je možné absolvovat jednotlivé kurzy akreditované Ministerstvem vnitra ČR dle individuálních potřeb zájemců.

Program zdůrazňuje možnosti širokospektrálních přístupů účastníků k řešení problematiky rozvoje, využití jejich specifických znalostí a dovedností jako předpokladu dosahování synergického efektu při uplatňování metody partnerství. Vyzývá k aktivitě místních iniciativ jako nositelů rozvoje; pokud realizují konkrétní projekty, podílejí se na zvyšování absorpční kapacity. To vše s akcentem na princip trvale udržitelného života a jeho respektování. Vzdělávací program, resp. jeho jednotlivé kurzy, předpokládá vysokou míru sdílení a výměny zkušeností jednotlivých účastníků.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001