Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá kurz Strategické plánování a řízení obcí?

Celý kurz má 9 modulů. Každý studuje sám u svého počítače podle svých časových možností s pomocí konzultanta = tutora, který v konzultačních hodinách odpovídá on-line na dotazy zájemců. Délka studia je tedy individuální a záleží jen na samotném účastníkovi studia.

Jak je možné se do kurzů přihlásit?

Do kurzů je možné se přihlásit na základě informací, které najdete na těchto www stránkách - Jak studovat e-learning.

Je možné si vybrat ke studiu pouze některý z modulů vzdělávacího programu?

Ano.

Jaké zkušenosti máte se vzděláváním dospělých a v oblasti veřejné správy zvlášť?

Jsme akreditovaným vzdělávacím zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva vnitra ČR, v oblasti vzdělávání podnikatelů spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Jsme smluvním partnerem Středočeského kraje při naplňování Koncepce EVVO Středočeského kraje. V rámci našeho Centra ekologické výchovy a vzdělávání tak organizujeme vzdělávací akce ńejen pro ředitele škol, jejich zástupce, koordinátory EVVO a další učitele, ale i pro další cílové skupiny – veřejnou správu, podnikatele, neziskový sektor i širokou veřejnost. Úspěšně jsme zrealizovali řadu jednodenních i několikadenních seminářů s akreditovanými programy, v současné době se zaměřujeme na e-learningové profesní vzdělávání pro pracovníky samosprávy a státní správy.

Musím platit za kurzy, které jsou v části „Nové kurzy“, abych je mohl studovat?

Ne. V části „Nové kurzy“ máte sadu kurzů, které jste již platil/a při registraci v nákupním košíku. Veškeré kurzy, které máte v položce „Nové kurzy“, můžete tedy studovat.

Jak dlouho mohu studovat své kurzy?

U každého kurzu je údaj „Platí do“, kde je uvedeno, dokdy je možno daný kurz studovat.

Co se stane, když nestihnu dostudovat svůj kurz?

Možnosti jsou dvě. Kurz je ukončen a Vám nebude vystaven certifikát o ukončení daného kurzu. Nebo si zaplatíte daný kurz ještě jednou a dostudujete jej.

Musí být certifikát poslán poštou? Není možné jej zaslat elektronicky?

Na certifikátu jsou údaje, které jsou předepsány MV ČR, včetně příslušného razítka a originálu podpisu. Elektronickou formou toto nelze provést.

Kurzy, které si chci dokoupit, budou vázané na nové uživatelské jméno? Budu se přihlašovat na dva účty?

Ne. Nově dokoupené kurzy budou přiřazeny k Vašemu původnímu přihlašovacímu jménu a naleznete je v položce „Nové kurzy."

Odjíždím na stáž/dovolenou do zahraničí a nebudu moci své kurzy studovat. Je možné prodloužit dobu pro dokončení kurzu?

Každý případ bude řešen individuálně po dohodě s manažerem kurzů. Nicméně je potřeba včas sdělit dobu své nepřítomnosti.

Na koho se mohu obrátit s technickými i jinými problémy či dotazy?

Kontaktujte nás na e-mailové adrese resrov@ekopodebrady.cz nebo telefonicky na č. 325 615 014.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001