Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Jak studovat e-learning

E-learning = moderní efektivní forma distančního vzdělávání, která se stále více uplatňuje v profesním vzdělávání dospělých. Umožňuje vlastní organizaci studia na základě individuálních časových možností. Přináší řadu výhod, které jiné formy vzdělávání neposkytují.

Systém LMS eDoceo, nad kterým je výukový portál E-SVET.CZ vytvořen, umožňuje studujícím mj.:

  • Zobrazování, příjem a výběr kurzů, registraci do skupin a do programů samostudia.
  • Spouštění a dokončování kurzů a prohlížení jimi dosažených výsledků (včetně absolvovaných kurzů).
  • Psát si vlastní poznámky v rámci studia kurzu a poskytnout tyto poznámky dalším kolegům.
  • Sledovat stav svého studia, progress - plnění úkolů, testovat se na autotestech (selftest) a plnit vyžadované testy.
  • Využívat v rámci kurzu prostředků pro komunikaci s ostatními studenty, tutory, pracovníky zodpovědnými za vzdělávání a administrátorem systému (včetně privátní komunikace v diskuzi).
  • Získávat obecné informace ze systému "news board".
  • Využívat nabídky systému FAQ a nápovědy systému.
  • Aktualizovat svá osobní data zavedená v systému, včetně hesla.

Další informace:

 

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001