Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Nové formy mediální výchovy na gymnáziu (NFMVG)

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Cílem projektu, který byl realizován v letech 2011 – 2012, bylo vytvořit 2 ucelené modulární vzdělávací programy v e-learningové formě ve vazbě na inovativní začlenění mediální výchovy se zaměřením na propagaci udržitelného rozvoje do předmětů jazykového a společenskovědního základu gymnaziálního studia. Inovativnost projektu spočívala po formální stránce v dalším využití škole dostupného software - technologického systému pro tvorbu a správu e-learningových vzdělávacích programů a po obsahové stránce v moderním a žádaném začlenění mediální výchovy zaměřené na propagaci udržitelného rozvoje do vzdělávacích programů gymnázií.

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 8 vzdělávacích modulů v e-learningové formě, které tvoří 2 ucelené vzdělávací programy. Každý vzdělávací program obsahuje 4 samostatné vzdělávací moduly v tematické vazbě na vzdělávací oblasti RVP pro gymnázia.

Jedná se o tyto vzdělávací programy ve vzdělávacích oblastech:
Jazyk a jazyková kultura - konkrétně v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk;
Člověk a společnost - konkrétně v předmětech dějepis, občanský a společenskovědní základ, geografie a marketing a management.

Každý vzdělávací modul obsahuje část vzdělávací, cvičení a aktivity k probírané látce a závěrečný znalostní a dovednostní test. Po pilotním ověření ve škole se vytvořené programy staly součástí vzdělávacího kurikula školy a jsou veřejně dostupné.

V případě zájmu o zpřístupnění vzdělávacích programů se na nás můžete obrátit na e-mail cev@ekopodebrady.

                                                                                                                
Ing. Zbyněk Lukavec,
ředitel EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001