Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Zkušenosti absolventů

V září loňského roku začalo pilotní ověřování vzdělávacího programu „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“. Na tomto místě nyní naleznete zkušenosti a postřehy prvních absolventů vzdělávacího programu z pilotního ověřování, které skončilo letos na jaře:

„Chtěla bych poděkovat organizátorům studia, za sebe mám dojem, že by se mělo stát „povinným“ nebo alespoň doporučeným pro nově zvolené starosty všech i místostarosty a zastupitele větších obcí.“
Marie Šindelková, OÚ Skřivaň

„Časová dotace programu vzhledem k pracovnímu vytížení účastníků byla velmi náročná. Přesto bych jej nedoporučoval zkrátit, neboť jednotlivé bloky byly pro účastníky velmi zajímavé a přinesly jim kvalitní poznatky. Tento program lze jednoznačně doporučit začínajícím funkcionářům samospráv - uvolněným i neuvolněným. Osobně by mi byl tento program velmi ku pomoci při nástupu do funkce, ale i po 9 letech ve funkci starosty jsem v programu nalezl podnětné informace. Mnoho zajímavých podnětů a zkušeností z programu a kolegů studentů mi pomohlo lépe řídit obec, připravovat granty a komunikovat s občany.
Obsah programu byl kvalitní, jednotlivé semináře měly obsazení dobrými a komunikativními lektory. Na konci programu bych však zvolil více praktických cvičení, místo opakování bloků a otázek k testům. Z důvodu velkého vytížení účastníků se nerozběhla e-learningová diskuse s tutory. Závěrem se však domnívám, že průprava začínajích členů samospráv je velmi důležitá, ale v současné době ji nikdo neřeší, závisí pouze na zájmu jednotlivců, což je velká škoda.“
Petr Halada, OÚ Kamýk nad Vltavou

„Přímá reakce jednotlivých zúčastněných, zkušenosti z praxe, řešení problému na zrovna probírané téma, to bylo pro mě velkým přínosem.“
Zdena Malafová, OÚ Kněževes


„Od svého přesídlení z Prahy na venkov, se angažuji v občanských aktivitách. Jsem členem občanského sdružení Domov a členem výboru Regionálního sdružení Křivoklátsko o.s.
Obě tato sdružení spolupracují a vzájemně se podporují s místní obecní samosprávou. Přivítal jsem proto nabídku účastnit se pilotního běhu tohoto programu. Je to pro mne a jistě i ostatní frekventanty velký přínos pro naši činnost. Věřím,že projekt PVRV bude pokračovat a přeji všem protagonistům mnoho úspěchů v práci.“
Gustav Houdek, Lhota u Kladna

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001