Menu

Aktuality

Dokumenty
ke stažení

Identifikace projektu

Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova (PVRV)

Název projektu:    „Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova“
Registrační číslo:  CZ.04.1.03/3.3.02.2/0012

Vzdělávací program PVRV je určen starostům, zástupcům starostů, zastupitelům měst a obcí do úrovně PIII a úředníkům státní správy.

Je rozdělen do 9 modulů, které umožňují účastníkům vzdělávacího programu získat ucelené znalosti o problematice systémového řízení obce včetně odpovídajících dovedností a informací o možnostech zdrojů financování z dotačních titulů EU. V rámci průběžného vzdělávání je možné absolvovat jednotlivé moduly akreditované MV ČR dle individuálních potřeb zájemců.

Program podává informace o příležitostech k rozvojovým aktivitám s cílem zvyšování absorpční kapacity obce, resp. sdružení obcí. Zdůrazňuje možnosti širokospektrálních přístupů účastníků k řešení problematiky rozvoje, využití jejich specifických znalostí a dovedností jako předpokladu dosahování synergického efektu při uplatňování metody partnerství. Vyzývá k aktivitě místních iniciativ jako nositelů rozvoje; pokud realizují konkrétní projekty, podílejí se na zvyšování absorpční kapacity. To vše s akcentem na princip trvale udržitelného života a jeho respektování. Vzdělávací program předpokládá vysokou míru sdílení zkušeností jednotlivých účastníků, při tréninku žádoucích dovedností aktivní podíl na jejich osvojení.

Více o tomto programu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001