Informace pro veřejnou správu

Pro zájemce z řad úředníků státní správy a představitelů samosprávy Středočeského kraje je určen moderní modulární vzdělávací program „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“. Absolvování vzdělávacího programu je pojímáno jako součást průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy a vytvoří znalostní a dovednostní předpoklad pro úspěšné řízení obcí s ohledem na trvalou udržitelnost místa a regionu. Taktéž má napomoci zvýšit absorpční kapacitu obcí pro příjem podpory z EU, resp. jiných zdrojů a budovat místní rozvojová partnerství. vzdělávací program vychází z monitoringu nejlepších zkušeností v zahraničí i doma v dané oblasti, které budou interaktivně praktikovány ve workshopech a jako otevřený systém obohacovány o vlastní zkušenosti aktérů profesního vzdělávání. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Více informací o tomto vzdělávacím programu viz O projektu PVRV a Profesní vzdělávání pro veřejnou správu.

Užitečné odkazy

Portál veřejné správy

Úřadům je pro jejich zveřejňování k dispozici e-mailová adresa novinek z veřejné správy, která zároveň slouží i pro zasílání rezortních informací, ...
portal.gov.cz/

Veřejná správa online

Deník veřejné správy přináší aktuální informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl čten každý den jako ...
www.obce.cz/

Týdeník Veřejná správa|mvcr.cz

Hlavními kritérii pro volbu zajímavých a originálních stránek byl rozsah informací o veřejné správě, přehlednost, interaktivnost, aktuálnost i design. ...
www.mvcr.cz/casopisy/s/objev.html

ISVS.CZ - Informační Systémy Veřejné Správy - Přístup k infomacím

ISVS.CZ - Informační Systémy Veřejné Správy - Přístup k infomacím.
www.isvs.cz/pristup-k-infomacim/ - 34k

Neziskové organizace

Home > Hledáte informace pro: > veřejnou správu. Služby pro veřejnou správu. VYHLAŠUJETE GRANTOVÝ PROGRAM A CHCETE O NĚM DÁT VĚDĚT NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM? ...
www.neziskovky.cz/cz/hledate-informace-pro/verejnou-spravu/ - 19k -

Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a ...

Informační gramotnost;; Informatizovaná demokracie;; Rozvoj informačních systémů veřejné správy;; Komunikační infrastruktura;; Důvěryhodnost a bezpečnost ...
www.blisty.cz/2006/8/15/art29817.html - 35k

Právo a zákony - statnisprava.cz

Rejstříky a registry Přehled rejstříků a registrů veřejné správy. ...Informace a pomoc občanům v oblasti sociálněprávní, majetkové, pracovní, ...
www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/i/pravo - 34k

Portál veřejné správy -- E-government -- E-komerce -- Interval.cz

V první řadě to je Adresář veřejné správy - tedy jakési "Zlaté stránky státní správy a samosprávy" - které by měly ulehčit hledání informací o požadovaném ...
interval.cz/clanky/portal-verejne-spravy/

Portál Regionálních Informačních Servisů

RISY.cz: Na stránkách www.risy.cz naleznete informace z oblasti krajů, okresů a obcí III se ... samosprávu, veřejnou správu, dotace, regionální data a mapy.
www.risy.cz/ - 32k -

Verejne.INFO

Systém nabízí jednotný způsob zveřejňování základních informací o veřejné správě a umožňuje dálkový přístup prostřednictvím internetu. ...
www.verejne.info/ - 13k
[PDF]

Úvodní slovo k bloku „Informace o ŽP pro ve ř ejnou správu

Formát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Zobrazit jako HTML
Tento Jednotný informační systém o životním prostředí, ze kterého veřejná správa. může čerpat, je zároveň veřejně přístupný, rozhodnutí veřejné správy jsou ...
www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webfiles/files-isss-isss_ministr-ISSS-ministr.pdf/$FILE/ISSS-ministr.pdf

Poskytování dat a informací veřejného sektoru v ČR

Která data a informace z činnosti veřejné správy jsou komu a za jakých podmínek ... Stále rostoucí zájem o využití dat a informací veřejné správy mají ale i ...
vsol.obce.cz/clanek.asp?id=2004306

Portál veřejné správy rozšířen o informace z neziskového sektoru

Portál veřejné správy rozšířen o informace z neziskového sektoru. Portál veřejnésprávy byl v těchto dnech rozšířen o novou sekci „Neziskové organizace“, ...
www.nevladky.cz/view.php?cisloclanku=2006071401 - 15k

Informační zdroje - Portál veřejné správy České republiky

Každý informační zdroj veřejné správy zpřístupněný prostřednictvím Portálu veřejnésprávy je zapsán do tohoto katalogu. Obsah zápisu je strukturován podle ...
www.gov.cz/wps/portal/_s.155/715?kam=zdroj&kod=0020973 - 13k

EkoList po drátě

...veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR (Veřejná... Zpravodajství a další informace o Summitu o trvale udržitelném rozvoji v ...
www.ekolist.cz/ - 5 červen 2007

Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001