Profesní vzdělávání pro veřejnou správu

Projekt: Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova  (PVRV)

 

Moduly vzdělávacího programu:

1. Strategické plánování rozvoje obcí ve Středočeském kraji

a) nástroje řízení ve veřejném sektoru

b) manažerské funkce jako metody řízení ve veřejném sektoru

c) rozvojová koncepce Středočeského kraje a územní plánování

d) udržitelný rozvoj obce a regionu

2. Marketingové řízení obcí

a) marketing ve veřejném sektoru

b) marketingový informační systém a řízení

c) marketingová komunikace

3. Finanční řízení obcí

a) legislativní rámec hospodaření obcí

b) zdroje financování obcí

c) strukturální fondy EU a jiné možnosti podpory

4. Projektové řízení obcí

a) projekt jako metoda rozvoje obce

b) podpora realizace projektu z EU nebo jiných dotačních titulů

c) řízení a administrace projektu

d) udržitelnost projektu

5. Legislativa ČR a EU v podmínkách obce

a) legislativa ČR rozhodná pro obce a veřejný sektor

b) legislativa EU rozhodná pro obce a veřejný sektor

c) vyhlášky a nařízení Středočeského kraje aj.

6. Sociální komunikace a týmová spolupráce

a) zásady efektivní komunikace; zpětná vazba, interakce

b) psychologie jednání, vztah k osobnostní typologii, druhy intervencí

c) týmová spolupráce jako prostředek tvorby, fungování a efektivity partnerství

7. Rozvoj lidských zdrojů a trh práce

a) podpora rozvoje lidských zdrojů v obci a regionu

b) poptávka – nabídka na trhu práce, úloha obce v aktivní politice zaměstnanosti různých skupin obyvatelstva

c) systém a možnosti vzdělávání, kvalifikace – rekvalifikace a úloha obce v tomto procesu

8. Rozvojové partnerství v obci a  regionu

a) partnerství – vyšší stupeň spolupráce

b) partnerství Public Private Partnership

c) partnerství lokální a sektorové

9. Informační a komunikační technologie

a) plán IKT obce

b) internetová komunikace

c) tvorba prezentací

 

Každý modul bude realizován formou kombinovaného studia ve struktuře a rozsahu:

1. Úvodní výklad prezenční formou – rozsah 8 vyuč. hodin
2. Distanční studium formou e-learningu – rozsah 80 vyuč. hodin
3. Závěrečný interaktivní workshop, „best practices“ formou tréninkové aktivity – rozsah 8 vyuč. hodin
4. Uzavření studia zkouškou formou testu v rámci e-learningu – rozsah 4 vyuč. hodinyČasový harmonogram pilotního ověřování vzdělávacího programu
Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu


Místo konání: Lhota u Kladna

Úvodní seminář/prezenční forma (podzim 2007)

06. 09. 2007    Marketingové řízení obcí, PhDr. Čepička
20. 09. 2007    Legislativa ČR a EU v podmínkách obce, Prof. Ing. Veber, CSc. 
04. 10. 2007    Rozvoj lidských zdrojů a trh práce, Ing. Šikýř
09. 10. 2007    Finanční řízení obcí, Ing. Veberová
18. 10. 2007    Sociální komunikace a týmová spolupráce, PhDr. Bauerová
08. 11. 2007    Projektové řízení obcí, Mgr. Kupsa
20. 11. 2007    Strategické plánování rozvoje obcí ve Stč. kraji, PhDr. Bauerová
06. 12. 2007    Informační a komunikační technologie, Ing. Šrámková, Ph.D.
13. 12. 2007    Rozvojové partnerství v obci a regionu, PhDr. Bauerová

Závěrečný workshop/“best practices“ (jaro 2008)

27. 03. 2008 Rozvoj lidských zdrojů a trh práce, Ing. Šikýř
03. 04. 2008 Legislativa ČR a EU v podmínkách obce, Prof. Ing. Veber, CSc.
10. 04. 2008 Sociální komunikace a týmová spolupráce, PhDr. Bauerová
17. 04. 2008 Projektové řízení obcí, Mgr. Kupsa
24. 04. 2008 Strategické plánování rozvoje obcí ve Stč. kraji, PhDr. Bauerová
29. 04. 2008 Marketingové řízení obcí, PhDr. Čepička
15. 05. 2008 Rozvojové partnerství v obci a regionu, PhDr. Bauerová
22. 05. 2008 Finanční řízení obcí, Ing. Veberová
29. 05. 2008 Informační a komunikační technologie, Ing. Šrámková, Ph.D.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001