Vzdělávací programy a kurzy

Modulární vzdělávací program profesního vzdělávání „Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu“, je určen pro obce a odborníky úřadů státní správy a samosprávy. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů, které bude možné jako dílčí akreditované vzdělávací programy absolvovat i jednotlivě.

Moduly vzdělávacího programu:

1. Strategické plánování rozvoje obcí
2. Marketingové řízení obcí
3. Finanční řízení obcí
4. Projektové řízení obcí
5. Legislativa ČR a EU v podmínkách obce
6. Sociální komunikace a týmová spolupráce
7. Rozvoj lidských zdrojů a trh práce
8. Rozvojové partnerství v obci a regionu
9. Informační a komunikační technologie

Další vzdělávací programy a kurzy pro pracovníky veřejné správy jsou průběžně připravovány

 

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001