Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá kurz Strategické plánování a řízení obcí?

Celý kurz má 9 modulů. Každý modul se skládá z úvodního a závěrečného jednodenního semináře v daných termínech. Jinak studuje každý sám u svého počítače podle svých časových možností jako e-learning s pomocí tutora, který v konzultačních hodinách odpovídá on-line na dotazy zájemců. Délka studia je tedy individuální.

Kdy skončí ověřování kurzu?

Pilotní ověřování bude ukončeno v květnu 2008.

Jak je možné se do kurzu přihlásit?

V současné době probíhá pilotní ověřování vzdělávácího programu, které bude ukončeno v květnu 2008. Potom bude možné se do kurzu přihlásit na základě informací, které najdete na těchto www stránkách.

Je možné si vybrat ke studiu pouze některý modul?

Ano.

Jaké výhody má absolvování celého kurzu?

Ucelený pohled, souvislosti mezi tématy jednotlivých modulů, více informací,více zkušeností, více dovedností. Moduly jsou relativně samostatné, ale logicky navazují a obsahem se doplňují.

Je možné si kurz vybrat jako součást povinného vzdělávání, které musí úředníci absolvovat?

Po dohodě se zaměstnavatelem určitě. Tento vzdělávací program podléhá akreditaci na
Ministerstvu vnitra ČR v rámci průběžného vzdělávání úředníků státní správy. Je využitelný v kariérním růstu.

Jaké zkušenosti máte se vzděláváním dospělých a v oblasti veřejné správy zvlášť?

Jsme akreditovaným vzdělávacím zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva vnitra ČR, v oblasti vzdělávání podnikatelů spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. V rámci našeho Centra ekologické výchovy a vzdělávání organizujeme vzdělávací akce pro různé cílové skupiny – učitele a ředitele škol, veřejnou správu, podnikatele, neziskový sektor i širokou veřejnost. Úspěšně jsme zrealizovali řadu jednodenních i několikadenních seminářů s akreditovanými programy, v současné době se zaměřujeme na e-learningové profesní vzdělávání pro pracovníky samosprávy a státní správy.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001