Nejčastější dotazy

Musím platit za kurzy, které jsou v části „Nové kurzy“, abych je mohl studovat?

Ne. V části „Nové kurzy“ máte sadu kurzů, které jste již platil/a při registraci v nákupním košíku. Veškeré kurzy, které máte v položce „Nové kurzy“, můžete tedy studovat.

Jak dlouho mohu studovat své kurzy?

U každého kurzu je údaj „Platí do“, kde je uvedeno, dokdy je možno daný kurz studovat.

Co se stane, když nestihnu dostudovat svůj kurz?

Možnosti jsou dvě. Kurz je ukončen a Vám nebude vystaven certifikát o ukončení daného kurzu. Nebo si zaplatíte daný kurz ještě jednou a dostudujete jej.

Musí být certifikát poslán poštou? Není možné jej zaslat elektronicky?

Na certifikátu jsou údaje, které jsou předepsány MV ČR, včetně příslušného razítka a originálu podpisu. Elektronickou formou toto nelze provést.

Kurzy, které si chci dokoupit, budou vázané na nové uživatelské jméno? Budu se přihlašovat na dva účty?

Ne. Nově dokoupené kurzy budou přiřazeny k Vašemu původnímu přihlašovacímu jménu a naleznete je v položce „Nové kurzy."

Odjíždím na stáž/dovolenou do zahraničí a nebudu moci své kurzy studovat. Je možné prodloužit dobu pro dokončení kurzu?

Každý případ bude řešen individuálně po dohodě s manažerem kurzů. Nicméně je potřeba včas sdělit dobu své nepřítomnosti.

Na koho se mohu obrátit s technickými i jinými problémy či dotazy?

Kontaktujte nás na e-mailové adrese resrov@ekopodebrady.cz nebo telefonicky na č. 325 615 014.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001