Seznam kurzů

Vzdělávací programy, které mají akreditaci MV ČR:

PhDr. Alena Bauerová
PhDr. Ladislav Čepička
Ing. Jana Veberová
Mgr. Marek Kupsa
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
PhDr. Alena Bauerová
Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Ing. Martin Šikýř
PhDr. Alena Bauerová
Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001