Informační a komunikační technologie

Cena: 490,00 Kč

Autor

Ing. Hana Šrámková, Ph.D.

Zaměření a cíle

Cíl vzdělávacího programu je popsat vývoj informačních a komunikačních technologií a další předpokládaný vývoj v této oblasti a objasnit rozdíly mezi daty, informacemi a znalostmi, zdůraznit význam kvality informací pro rozhodování a řízení procesů v obcích. Popsat základní požadavky na kvalifikaci aktivních uživatelů a nastínit možnosti outsourcingu v oblasti IKT, zdůraznit důležitost vhodného umístění jednotlivých částí počítačové sítě obecního úřadu. Cílem programu je také seznámit se informacemi týkajícími se informační bezpečnosti a upozornění na nejvýznamnější hrozby, připomenutí nejzávažnějších zdravotních rizik spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií spolu s prostředky, jak s těmito riziky bojovat. Cílem je rovněž pochopení významu elektronické komunikace v praxi manažera, seznámení se s nástroji internetové diskuse a chatu, pochopení významu elektronické pošty v praxi manažera, seznámení s možnostmi využití různých nástrojů pro správu poštovní zprávy aj. Vzdělávací program představuje základní způsoby, jakými je možné prezentovat obecní úřad, jeho aktivity a obec samotnou, softwarové prostředky, které jsou využitelné pro účely prezentací, včetně informací týkajících se prezentace na webu. Seznamuje se základními standardy využívanými v multimédiích a vymezuje rozdíly mezi nimi z hlediska praktické a efektivní využitelnosti v podmínkách obce.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Informační a komunikační technologie
 • Plán IKT obce
 • Internetová komunikace
 • Tvorba prezentací
1. Plán IKT obce
 • IKT ve státní správě a samosprávě
 • Význam informací v rozhodovacích a řídících procesech
 • Požadavky na kvalifikaci aktivních uživatelů
 • „outsourcing“
 • Přístupnost IKT a informační bezpečnost, hrozby včetně zdravotních rizik
2. Internetová komunikace
 • Asynchronní a synchronní formy komunikace
 • Internetová diskuse, chat
 • Nástroje elektronické pošty
 • Elektronický dopis
3. Tvorba prezentací
 • Prezentační nástroje, prezentační grafika
 • Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash MX 2004, OpenOffice.org 1.0.1. Impress
 • Multimédia; charakteristika, standardy

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 100/2008.

Ke stažení

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001