Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Soutěže a bonusy

V soutěži Obec přátelská celé rodině si vítězné obce rozdělí sedm miliónů korun

Ke Dni rodiny, který připadá na 15. května, vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí již třetí ročník celostátní soutěže Obec přátelská celé rodině. Soutěž pořádá MPSV ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu v Poslanecké sněmovně, Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. Soutěž je zaměřená na prorodinnou politiku a zúčastnit se jí mohou všechny obce, města, městské části nebo obvody statutárních měst. Přihlášky bude MPSV přijímat do konce července. 

Soutěž je jedinečná v tom, že má celorepublikový charakter a je univerzální. Obce ucházející se o vítězství nejsou nijak omezeny ve svém výběru prorodinných aktivit. Důraz je kladen na mezigenerační aspekt, zejména na zapojení seniorů do dění v obci. Proto se součástí názvu stalo v loňském roce slovo "celé", aby bylo jasné, že starší lidé mají ve společnosti nezastupitelné místo.

Soutěž je rozdělena na šest různých kategorií podle velikostí obcí, měst či městských částí. V každé kategorii budou oceněni první tři soutěžící. MPSV vyčlenilo pro vítězné obce dotaci sedm milionů korun. Tu pak obce mohou využít na stavbu hřišť, dětských koutků a dalších aktivit, které podporují rodinné zázemí v obcích.

Zájemci se mohou přihlásit do konce července prostřednictvím formuláře, který najdou na webu www.obecpratelskarodine.cz. Odborníci poté vyhodnotí zaslané informace a vyberou účastníky, kteří postoupí do druhého kola. Ty pak navštíví speciální komise. Obce musí přesvědčit komisi, že právě ony nejlépe podporují rodiny svých obyvatel. Vítěze MPSV vyhlásí v listopadu.

V roce 2008 byly mezi vítězi obce Darkovice, Dobříš či město Brno.

 


Soutěž pro děti „Česká vesnice očima dětí“

Jak vypadá česká vesnice očima dětí?

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo soutěž pro děti „Česká vesnice očima dětí“. Děti měly za úkol nakreslit typickou českou vesnici. Nejhezčí obrázek a vítěze soutěže mohou nyní do 17. května 2010 vybírat všichni, kdo navštíví webové stránky www.vesniceroku.cz
nebo portál Deníku www.denik.cz

Dětské výtvarné soutěže „Česká vesnice očima dětí“ se zúčastnilo více než 150 žáků ze 6 mateřských a základních škol. Komise složená ze zástupců MMR vybrala 20 finálových kreseb, které jsou nyní umístěny na webu ministerstva www.vesniceroku.cz a portálu Deníku www.denik.cz/vesnice-roku Do 17.května 2010 mohou návštěvníci webu hlasovat pomocí prokliků o nejhezčím obrázku a vybrat tak vítěze. Pro tři nejúspěšnější děti má ministerstvo připraveny tyto ceny:

1. místo: Víkend v Safari Kempu, ZOO Dvůr Králové,
2. místo: Návštěva Westernového městečka Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem
3. místo: Celodenní vstup do aquaparku Průhonice.

Dětský projekt je součástí soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova.Probíhá 4. ročník soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR

Jestli je ve vaší obci pěkné nádraží, neváhejte a zapojte ho do soutěže. Návrhy stanic a nádraží zasílejte do 15. května, 10 finalistů bude vyhlášeno 20. května.
Seznam finalistů bude zveřejněn na webových stránkách vyhlašovatelů - www.aefcz.org, www.cd.cz a vyhlášen v médiích. Poté hlasujte pro jednoho z nich (do 10. června).
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 18. června 2010.


Zasílejte:

  • 1-3 digitální (.jpg) nebo tištěné (10x15 cm) fotografie
  • stručné zdůvodnění, proč navrhujete právě toto nádraží

na adresu:

Asociace EF CZ - Souznění
V pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2 - Vyšehrad
nebo e-mailem na adresu: nejkrasnejsinadrazi@cd.cz.
Na stejné adresy zasílejte své hlasy pro finalisty.

PRAVIDLA: Soutěže se může účastnit každý občan nebo návštěvník země bez rozdílu věku.
Návrhy nádraží a stanic: Každý může navrhnout libovolný počet stanic a nádraží, která považuje za dobrý příklad pro ostatní.
Hlasování pro finalisty: Každý hlasující má 1 hlas. Z jednoho e-mailu nebo jednou dopisní zásilkou může hlasovat libovolný počet hlasujících. Prosíme, uveďte u každého hlasu jméno, příjmení a místo bydliště hlasujícího.
více v samostatné sekci soutěže.


Opět se hledá Strom roku 2010, nominace může podat kdokoliv

Obce, ale i jednotlivci, školy, občanská sdružení a další mohou také letos přihlásit své oblíbené stromy do ankety Strom roku 2010, kterou již devátým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství. Svého favorita na titul o nejsympatičtější strom mohou zájemci zasílat od 21. března do 29. května. O vítězi bude v červnu rozhodovat porota, která bude vybírat z 12 finalistů. Aktivity programu Strom života v letošním roce spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí částkou 5,5 milionů korun. Anketa je od roku 2002 zahajována vždy k prvnímu jarnímu dni. Loni se do ní zapojilo téměř 50.000 lidí z různých krajů ČR. Výtěžek zpoplatněného hlasování poputuje na jarní a podzimní výsadby stromů. Podrobné informace o anketě naleznete na www.stromzivota.cz/anketaMinisterstvo zemědělství vyhlašuje soutěž o nejlepší pozemkovou úpravu

Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pozemkových úprav vyhlašují 4. ročník veřejné celostátní soutěže, která je vypsána na podporu kvalitní realizace návrhů pozemkových úprav. Uzávěrka přihlášek do soutěže o nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách je 31. 5. 2010.
Jedním z cílů této podnětné a zajímavé soutěže je seznámit veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Společné zařízení může do soutěže přihlásit místně příslušný pozemkový úřad, projekční firma resp. projektant pozemkové úpravy, autor realizačního projektu, realizační firma nebo obec resp. vlastník společného zařízení. Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2009, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Přihlášeno může být pouze konkrétníspolečné zařízení, které bude zařazeno do jedné z níže uvedených kategorií. Nelze v jedné kategorii přihlašovat soubor různých společných zařízení, i když jsou součástí stejné dokumentace. Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla přihlášena v předchozích ročnících soutěže.

V soutěži budou hodnocena realizovaná společná zařízení v těchto kategoriích:

1. zpřístupnění pozemků
2. protierozní a vodohospodářská opatření
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Bližší informace o soutěži, jejich podmínkách jejím průběhu i předchozích ročnících naleznete na stránkách www.eagri.cz v části Pozemkové úřady a na www.cmkpu.cz.

 

 Obce i města mohou letos opět uspět v soutěži Cesty městy

 

Nadace Partnerství vyhlašuje osmý ročník celostátní soutěže s názvem Cesty městy. Soutěž je zaměřena na zklidňování dopravy a kultivaci dopravního prostoru ve městech a obcích České republiky. Své realizované dopravní projekty mohou města a obce přihlašovat do 29. května 2009.

Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části z celé České republiky. Do soutěže je možné přihlásit taková dopravní řešení, jejichž realizace vedla ke zvýšení bezpečnosti, zkvalitnění veřejného prostoru či optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu v období od 1. ledna 2004 do 29. května 2009 a příznivý vliv na životní prostředí v okolí.

Pro vítěze jsou opět připraveny atraktivní finanční prémie (v osmém ročníku bude rozděleno až 300.000 Kč) a hodnotné zvláštní ceny partnerů. Od roku 2002 bylo v soutěži hodnoceno 124 projektů, 40 z nich bylo oceněno a byly uděleny finanční odměny v hodnotě téměř 2 milionů korun. Například v loňském roce obdržela obě vítězná města, Krásná Lípa a Hranice, za své dopravní projekty shodně 100 tisíc korun a město Most získalo radar signalizující okamžitou rychlost projíždějících vozidel.

Soutěžní projekty je možné přihlašovat nejlépe prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na stránkách Nadace Partnerství na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty, kde jsou také umístěny podrobné soutěžní podmínky a rozsáhlá databáze projektů zklidňování dopravy v ČR i příkladů ze zahraničí.

Generálním partnerem soutěže je již třetím rokem společnost Škoda Auto, záštitu nad ní opět poskytlo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím oddělení BESIP. Dalšími partnery soutěže je Svaz měst a obcí ČR, Národní síť Zdravých měst ČR a společnosti 3M Česko. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně měsíčník Moderní obec.

Kontaktní adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, 10000 Praha 10
e-mail: petr.smid@nap.cz, tel., fax: 274 816 727

 


 

Novoroční soutěž 2009

S novým rokem nové sudoku a tentokrát rovnou trojnásobné…….

Od ledna do března si můžete procvičit logické myšlení při luštění trojsudoku, které jsme připravili pro návštěvníky našeho portálu.

Inspirací pro vznik tohoto trojsudoku bylo dění ve vlašimském Spolkovém domě. Od vzniku v roce 2006 poskytuje tato instituce zázemí jak pro činnost místních spolků , tak také pro pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a přednášek zaměřených na rozvoj venkova.

Mezi akce, které Spolkový dům hostil, patří každoroční semináře Studenti pro venkov, v rámci kterých mladí lidé se zájmem o dění a život na venkově řeší spolu se zástupci místních samospráv aktuální problémy (např.využití brownfieldů, ekologické bydlení apod.), dále se zde konaly workshopy v rámci konferencí Mezinárodní setkání Studenti pro venkov II., Ohlédnutí se za SROP a v neposlední řadě stojí za zmínku Setkání škol obnovy venkova konané v roce 2007. Na konci každé takové akce je nezbytné požádat účastníky o hodnocení programu, zjistit, do jaké míry byli spokojeni. A nutno dodat, že účastníci akcí konaných ve Spolkovém domě ve většině případů spokojeni jsou. Možná trochu kostrbatě se dá říci, že POSLUCHAČI POCHVALUJÍ PŘEDNÁŠKY. Tato tři slova proto tvoří naše speciální trojsudoku.

Každá mřížka obsahuje celkem 9 obdélníčků oddělených silnějšími čarami. V každém obdélníčku je vždy zastoupeno bez výjimky všech 9 písmen daného slova. Platí, že v každém řádku i sloupci se musí každé z 9 písmen vyskytnout zásadně pouze jedenkrát.

Na luštitele opět čeká tajenka, která se skrývá pod šedivými políčky. Pro její odhalení si musíte poradit se všemi třemi mřížkami.

Tři výherce, kteří obdrží kurz dle výběru zdarma, tentokrát vylosujeme ze všech došlých správných řešení.

Správná řešení nám zasílejte do 31. 3. 2009 na e-mail: resrov@ekopodebrady.cz.

POSLUCHAČI

 

POCHVALUJÍ

 PŘEDNÁŠKY

Autorem sudoku je PhDr. Miloslav Pich.

Trojsudoku si můžete stáhnout zde (Dokument Word).

Informace o Spolkovém domě naleznete na: www.spolkovydum.cz

 

 


 

Soutěž pro první uživatele našeho webu aneb Sudoku trochu jinak…

E - learningový kurz na našich stránkách zdarma pro první tři úspěšné řešitele!

Připravili jsme pro vás originální sudoku, které vzniklo mj. díky existenci o.s. PODBLANICKEM, respektive skutečnosti, že v názvu toho občanského sdružení, které se významnou měrou podílí na rozvoji venkova nejen v kraji pod Blaníkem, je každé z dvanácti písmen použito pouze jednou.

Mřížka obsahuje celkem 12 obdélníčků oddělených navzájem silnějšími čarami. V každém obdélníčku je vždy zastoupeno bez výjimky všech 12 písmen námi zvoleného výrazu, tedy slova PODBLANICKEM. Zároveň platí, že v každém řádku i sloupci se musí každé z 12 písmen výrazu PODBLANICKEM vyskytnout zásadně pouze jedenkrát.

Úspěšným řešitelům se postupně v podbarvených políčkách ukáže jednoslovná tajenka; pro získání ceny, kterou je vzdělávací e-learningový kurz dle výběru zdarma, je nezbytné zaslat nejen tajenku, ale i správné řešení sudoku. Držíme vám palce!
Správná řešení nám zasílejte do 31. 1. 2009 na e-mail: resrov@ekopodebrady.cz 

 

Autorem sudoku je PhDr. Miloslav Pich.

Sudoku si můžete stáhnout zde. (Dokument Word)

Motto o.s. Podblanickem zní: „Naším posláním je nabízet život na venkově jako alternativu života ve městě. Oslovujeme občany, abychom společně hledali cesty ke zlepšení kvality života a posilovali kladný vztah k regionu. Podněcujeme aktivitu občanů a institucí pro rozvoj a zviditelnění našeho kraje.“
Informace o aktivitách sdružení naleznete na : www.podblanickem.net

 


 

 

  

 

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001