Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Akce a události

Prosinec 2010 

Akce: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010
Místo: Praha 4-Chodovec, Archivní 4, Národní archiv
Základní info: Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Kontakt: Vít Richter
e-mail:
vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338, 603 223 627

 


 

Akce: XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR.
Termín
: 2. 12. 2010
Místo: Praha 1, Opletalova 29
Základní info: Akce bude otevřena všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení, finanční zdroje a další aktuální témata. Mimo řadu zajímavých tuzemských prezentujících se konference zúčastní také významní zahraniční hosté a partneři NSZM ČR.

2.-3.12.2010
Místo: Praha, nová budova Národního muzea

 

Kontakt: Další informace

 


 

Akce: eGovernment 2010: Archivace, digitalizace a ověřování elektronických dokumentů
Termín
: 7.-8. 12. 2010
Místo: Praha 6-Břevnov, Bělohorská 125/24, hotel Pyramida
Základní info: 8. ročník odborné konference Hlavní témata: + Trendy v oblasti elektronizace veřejné správy + Registry dat – ve znamení rozvoje a budoucího očekávání + Načerpejte informace o aktuálních projektech eGovernmentu + Elektronizace jako klíčový prvek Smart Cities + Jak funguje eGovernment v zahraničí – inspirujte se zkušenostmi!

Kontakt:
viz. Další informace

 


 


Akce: Větrná energie v ČR 2010
Termín:
7.12.2010, 8.30-17.00
Místo: Praha 2, Kateřinská 38

Základní info: 6. ročník odborné konference

Kontakt:
viz. Další informace

 


 

Akce: Bioenergie 2010
Termín: 8.-9.12.2010
Místo: Praha 6, Evropská 20, hotel Diplomat
Základní info: 6. ročník odborné konference

Kontakt:
viz. Další informace


 

Listopad 2010

Akce: Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu

Termín: 11. listopadu 2010, 8:30-16:00

Místo:
Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice MAPA A DOPRAVA na konferenci
Základní info : Program konference je zaměřen na:
• MA21 a environmentální vzdělávání ve veřejné správě, zkušenosti ze zahraničí
• Prezentace zkušeností získaných na studijní cestě na Island a do Norska
• Environmentální vzdělávání v ČR a na Islandu (ekoškoly, ekoškolky)
• Certifikace a zapojení do evropských struktur
Prezentace, se kterými vystoupí islandští odborníci a zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, CENIA, česká informační agentura životního prostředí nebo sdružení Tereza, občanské sdružení, jsou zaměřené na konkrétní aplikaci EVVO a MA21 a jejich cílem je předat praktické zkušenosti ze zahraničí současně s motivací, nápady a možnostmi implementace v ČR.

Kontakt:
kubikova@mcn.czAkce: Investice do životního prostředí s Fondem soudržnosti v letech 2004–2006 

Termín:
15.11.2010, 8.30-18.00

Místo:
Praha, hotel Ambassador

Základní info
: Konference Ministerstva životního prostředí zaměřená na zhodnocení přínosů projektů Fondu soudržnosti v letech 2004–2006, v rámci úspěšně realizovaných projektů v oblasti životního prostředí v ČR; ústředním tématem konference je zhodnocení a prezentace pohledu jednotlivých subjektů, které se na jejich realizaci podílely
Další informace

 

Kontakt: info@fs-konference.cz


Akce: Zasedání Předsednictva Komory obcí
Termín: 16. listopadu 2010, 10:00-13:00
Místo: Praha, kancelář Svazu , Kongresovém centru Praha - vchod č. 9, 1. patro.

Kontak
t: smocr@smocr.cz

 


Akce: Venkov 2010 – Rozvoj venkova po roce 2013
Termín: 23.-25.11.2010
Místo: Lázně Bělohrad
Pořadatel: MZe ČR, SPOV, NS MAS ČR, Agrární komora ČR
národní konference
Základní info: Akce je určena zástupcům obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, zemědělcům, podnikatelům na venkově, představitelům veřejných institucí a organizacím, které se zabývají venkovem.

Kontakt a přihláška:
viz. Další informace


Akce: Biomasa & energetika 2010
Termín: 23.11.2010, 9.00
Místo: Praha 6-Suchdol, Kamýcká 129, Aula ČZU
Základní info: Pořádá CZ Biom , 15. ročník mezinárodní konference věnovaná biomase, energetice, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, bioplynovým stanicím a souvisejícím tématům

Kontak
t: viz. Další informace


Akce: Veřejné zakázky
Termín:
25.-23.11.2010
Místo: Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7
Základní info: odbornou konferenci Pořádá ÚOHS

Kontakt: viz. Další informaceSvatokateřinská konference v oblasti veřejné podpory 
Termín:
25.11.2010
Místo: Brno, tř. Kpt. Jaroše 7, ÚOHS
Pořadatel: ÚOHS
Čas: 9.00-15.50
Základní info: odborná konference
Další informaceOchrana osobních údajů 
Termín: 25.11.2010
Místo:
Benešov, Ke Stadionu 1918
Základní info: odborný seminář
Pořadatel: Institut pro místní správu Praha
Čas: 9.30-15.00
Další informace


Akce: Den malých obcí
Termín: 25. 11. 2010,9.00
Místo: Vyškov, Dědická 29a, Posádkový dům Armády
Základní info: Pořádá Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada , tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.

Kontakt:
viz. Další informace
 

Akce: Den malých obcí

Termín: 30. 11. 2010, 9.00
Místo: Praha 5, Nám. 14. října 16, Národní dům Smíchov
Základní info: Pořádá Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada, tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.

Kontakt:
viz. Další informace


Červenec 2010

Akce: Zasedání bytové komise 

Termín: 1.7. 2010, 10.00-13.00

Místo:
Kancelář Svazu měst a obcí ČR, 5.května 1640/65, Praha 4

Kontakt:
smocr@smocr.cz, ID datové schránky: 5fkgwn3

 


 

Akce: Účetní a finanční výkazy v IS Munis

Místo: Brno, Křenová 409/52 (mapa), Sova Studio, 3. patro, velká učebna
MHD: tramvaj 8, 10, 13, stanice Vlhká.

Základní info:

· Registrace CSÚIS – důležité kroky a pomoc IS Munis
· Výkazy v roce 2010 – druhy, obsahy, možnosti sestavení
· Kontroly před odevzdáním – nejdůležitější souvztažnosti a vazby, které je dobré zkontrolovat, než budete výkaz odevzdávat
· Komunikátor CSÚIS – Vaše pohodlná cesta k odevzdávaní výkazů
· Co nás čeká v rámci účetní reformy veřejných financí dále aneb pozvánka na budoucí semináře

Kontakt: Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax: 545 210 549
bankovní spojení: 628342081/0100, (VS9100701, cena 1540 Kč/osobu, školení pobočky Brno) – přihlásit

 

 

Akce: Zasedání Předsednictva komory obcí

Termín: 13.7. 2010, 10.00-13.00

Místo:
Kancelář Svazu měst a obcí ČR, 5.května 1640/65, Praha 4

Kontakt:
smocr@smocr.cz, ID datové schránky: 5fkgwn3

 


 

Červen 2010

Akce: Konzultační dny MMR k bytové problematice 

Termín:
1.6.2010, 10.00-12.00 hod.

Místo:
Praha 1, Pařížská 4, velký sál divadla Image

Základní info: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů apod. 

Kontakt:
Alena Daňhelová alena.danhelova@mmr.cz.

 


 

Akce: Konference "BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií II"

Termín: 10. června 2010 10:00-14:00 hod.

Místo: Brno - výstaviště (Rotunda, pavilon A)

Základní info: Již třetí ročník konference Nadace BESIP, a to tentokrát v rámci AUTOTECu. Cílem bude zvyšování bezpečnosti na silnicích v rámci měst a obcí za pomoci médií. Konference se uskuteční v rámci veletrhu Autotec & Autosalon Brno 2010. Příspěvky budou, stejně jako u předchozích ročníků, věnovány aktuálním poznatkům z oblasti bezpečnosti silničního provozu a preventivním projektům.

Kontakt: ředitelka Nadace BESIP Mgr. Ludmila Cikánková cikankova@nadacebesip.cz

 


 

Akce: Nabídka studijní cesty tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Termín: 17. – 20. června 2010

Místo: Slovensko (Bratislava, Piešťany)

Základní info: Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., ve spolupráci s Asociáciou prednostov úradov mistnej samosprávy Slovenskej republiky pořádá další z recipročních studijních cest. Studijní cesty na Slovensko se mohou zúčastnit tajemnice a tajemníci městských úřadů (s přednostním právem členů STMOÚ ČR). Podrobné informace naleznete ZDE.

Kontakt: Zájemci o studijní cestu se mohou hlásit (osobně, telefonicky, e-mailem) na níže uvedeném kontaktu. Zájemci uvedou jméno, příjmení, kontaktní telefon a e-mail. Přihlášky budou přijímány v pořadí, v jakém byly doručeny. V případě vyššího zájmu než je kapacita účastníků rozhodne o účasti jednotlivých osob předsednictvo STMOÚ ČR, přednostně budou registrováni členové STMOÚ ČR.

STMOÚ ČR, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, Ing. Ivo Bělonohý, jednatel, stmou@mmdecin.cz 

 


 

Květen 2010

Akce: 2.ročník setkání krajů Má vlast 2010

Termín: 1. - 9.5.2010

Místo: Vyšehrad, Praha

Základní info: Smyslem akce je ocenit kvalitní proměny veřejných prostranství a podnítit obyvatele ke zvelebování zanedbaných míst, a to formou pochvaly a propagace dobrých příkladů.
Kraje, instituce, obce, města, sdružení a další vystaví fotodokumentaci se stručným popisem proměn a zajímavých akcí ze života svých regionů. Akce je poděkováním těm, kteří zvelebili své prostředí nebo odstranili škody z minulých let. Současně může posloužit jako zdroj inspirace.
Setkávání krajů s názvem Má vlast probíhá od loňského roku, vždy v partnerství s jedním krajem. Výběr konkrétních vystavovaných objektů závisí na rozhodnutí jednotlivých krajů, které své expozice připravují. Bývají zastoupeny také obce úspěšné v soutěži Vesnice roku a sídla, která reprezentovala Českou republiku v evropských projektech, v soutěži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy a EDEN – krásné dosud neobjevené destinace cestovního ruchu.

Kontakt: informace na samostatné stránce projektu Má vlast

 

 

Akce: Konzultační dny MMR k bytové problematice 

Termín: 4. 5. 2010, 10.00-12.00

Místo:
Praha 1, Pařížská 4, velký sál divadla Image

Základní info: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Kontakt: Alena Daňhelová: alena.danhelova@mmr.cz.

 

 

Akce: 6. konference evropských udržitelných měst

Termín: 19.-20. 5. 2010

Místo: Francie, Dunkerque

Základní info: Konference se zaměří na různé oblasti udržitelného rozvoje, včetně jeho sociální dimenze. Hlavní otázka se zabývá tématem ekonomické krize a jak může udržitelný rozvoj její následky překonat. Kromě plenárních zasedání se chystá řada workshopů. Jednacími jazyky konference budou angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Nad konáním konference převzala patronaci Rada evropských obcí a regionů (CEMR) a organizátoři akce, Metropolitní rada Dunkerque a ICLEI, ji pořádají ve spolupráci s Evropskou komisí a řadou dalších prestižních partnerů.

Kontakt: Veškeré informace o konferenci, programu, organizátorech, registraci apod. naleznete na webových stránkách konference.

 

 

Akce: Udržitelný rozvoj měst: Teorie, praxe, hodnocení, prezentace


Termín: 25.- 26. 5. 2010


Místo: Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9, Eurocentrum

Základní info: Cílem konference je poskytnout prostor pro nezaujaté hodnocení udržitelnosti či neudržitelnosti rozvoje měst v České republice v uplynulých dvaceti letech a posouzení úspěšnosti praktické aplikace konceptu udržitelného rozvoje na místní úrovni
Záměrem organizátorů je vyvolat debatu o skutečném stavu a směřování měst podloženou konkrétními příspěvky účastníků a reálnými daty, resp. indikátory. Součástí konference budou prezentace praktických přístupů k udržitelnému rozvoji měst přednesené odborníky z Norska a Vlámska (Belgie). Konference je určena jak pro zástupce veřejného sektoru (politici i úředníci, zástupci ministerstev, krajů, odborných a neziskových institucí), tak pro účastníky
z výzkumných organizací a vysokých škol zabývajících se související problematikou a zástupce firem se vztahem k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.
Termín pro přihlášku na konferenci je 30.4.2010.
Ke stažení jsou i podrobné informace o konferenci.

Kontakt:
Přihlásit se na konferenci můžete v online formuláři na těchto stránkách.

 


 


Akce: Vodovody – Kanalizace 2010, Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi

Termín: 25.-27. 5. 2010


Místo: Brno, Výstaviště

Základní info: Pořadatelem Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Tyto již tradiční veletrhy jsou doplněny Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí nového multifunkčního pavilonu P. 

Kontakt: http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-envi.nsf/WWWAllPDocsID/VVEA-6TTBLT?OpenDocument&NAV=1

 


 


Akce: 17. Kongres starostů a primátorů obcí a měst při WATENVI

Termín: 25. 5. 2010, 13 .00-16.00

Místo: Brno, Výstaviště, Rotunda pavilon A

Základní info: Kongres bude opět rozdělen do dvou odborných bloků: Životní prostředí (Zelená úsporám pro starosty obcí a Nakládání s vodami) a Stav veřejných financí v době krize.

Kontakt: http://www.smocr.cz/cz/kontakty/telefonni-a-emailove-kontakty-na-pracovniky-kancelare-svazu.aspx 

 


 

Duben 2010

Akce: Právní úprava správního řízení podle správního řádu

Termín:
1.4. 2010, 9.00 – 16.00, (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo:
Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Základní info:
Obsah semináře:
- rozsah působnosti správního řádu
- působnost, význam a obsah základních zásad činnosti správních orgánů
- definice správního řízení
- obecná úprava správního řízení a zvláštní úpravy
- správní orgány, vedení řízení a úkony správních orgánů
- doručování
- účastníci řízení a zastoupení
- lhůty a počítaní času
- postup před zahájením řízení
- průběh řízení v prvním stupni
- ochrana před nečinností
- odvolací řízení
- přezkumné řízení
- obnova řízení a nové rozhodnutí
- základ úpravy exekuce dle správního řádu
- úprava stížností dle správního řádu.

Kontakt:
Elektronické přihlášky jsou přijímány do 1. dubna 2010.

Elektronickou přihlášku na seminář naleznete zde.Akce: Konzultační dny MMR k bytové problematice

Termín:
6.4.2010, 10.00-12.00

Místo:
Praha 1, Pařížská 4, velký sál divadla Image

Základní info: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Kontakt: Podněty týkající se programu konzultačních dnů zasílejte, prosím, na paní. Alenu Daňhelovou; e-mailová adresa: alena.danhelova@mmr.cz.Akce: Architektonické soutěže

Termín:
9.4.2010, 9.00-18.00

Místo:
Brno, Antonínská 548/1, Rektorát VUT

Základní info: Odborné sympozium pro zástupce veřejné správy, investory a zadavatele, stavebníky, developery, architekty a projektanty, právníky

Kontakt: ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1,
tel.: +420 257535034, +420 257532186, +420 257532287, fax: +420 257532285, e-mail: cka@cka.cc

 


 

Akce: ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2010

Termín:
12. - 13.4.2010

Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis

Základní info: Konference určená poslancům, hejtmanům, starostům a informatikům ústředních orgánů, krajských úřadů, měst a obcí. Významné evropské setkání věnované problematice budování informační společnosti.


Kontakt: Blanka Brychtová, U svobodárny 1110/12, 190 00, Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz


Akce: Rozvoj měst – společně a udržitelně 

Termín: 19.-.20.4.2010, 10.00 hod.

Místo
: Praha 1, Václavské náměstí 833/31, Dům ABF


Základní info: Odborná konference určená pro zástupce samosprávy a státní správy českých měst a obcí se zaměřením na prezentaci příkladů dobré praxe zapojování veřejnosti do udržitelného rozvoje měst a obcí v České republice a Norsku. Navazující odborný seminář je určen pro zájemce o bližší seznámení s konkrétními metodami a technikami zapojování veřejnosti používanými v Norsku.
Seminář se koná 20. dubna od 9.00 v Praze v Domě Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1. Je určen zejména zástupcům místních správ, úřadů a nestátních neziskových organizací
Cílem semináře je ukázat příklady dobré praxe zapojování veřejnosti do rozhodování o udržitelném rozvoji komunity, prezentovat metody zapojení veřejnosti do rozhodování o udržitelném rozvoji komunity a pomoci vytvořit projekt zapojení veřejnosti ve vlastní obci.

Kontakt: Přihláška na seminář: 
http://www.rozvojmest.cz/index.php?p=online_prihlaska&site=defaultBřezen 2010

Publikace DOTAČNÍ TITULY EU

Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR publikaci nazvanou Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007-2013. Příručka má pomoci zejména obcím při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení jejich projektových záměrů. Cílem publikace je pomoci všem obcím lépe se orientovat v systému evropských dotačních titulů.

Publikace je ke stažení na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace/Dotacni-tituly-EU-pro-obce--svazky-obci--organizac

Podporované aktivity obcí v rámci OP ŽP a aktuální výzvy:


Zdroje OP ŽP pro projekty obcí

Oblasti podpory OP ŽP a aktuální výzvy

 


 

Akce: Den malých obcí 

Termín: 2. 3. 2010,9.00

Místo:
Praha 5, Nám. 14. října 16, Národní dům Smíchov

Základní info
: Setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov).

Předběžná témata: Financování územních rozpočtů (MV ČR), Regionální rozvoj a podpůrné programy (MMR ČR), Aktuální problémy veřejné správy (MV ČR) a Regionální operační programy a operační program Životní prostředí (SFŽP)

Předběžný podrobný program

Kontakt: Přihláška

 


 

Akce: Konzultační dny MMR k bytové problematice

Termín: 9.3.2010, 10.00-12.00 hod.

Místo: Praha 1, Pařížská 4, velký sál divadla Image, Dopravní spojení nejlépe tramvají č. 17 – stanice Právnická fakulta nebo Staroměstská, tramvají č. 18 – stanice Staroměstská. Použití metra trasy A (stanice Staroměstská nebo Můstek) nebo trasy B (stanice Můstek).

Základní info: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek. Témata, na která budou v úvodní části konzultační dny zaměřeny, budou operativně reagovat na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a připravovanou právní úpravu v oblasti bydlení. Další část konzultačních dnů bude věnována odpovědím na dotazy a výměně zkušeností vlastníků a správců bytového fondu, ať již jsou to obce, bytové podniky, příspěvkové organizace, realitní kanceláře nebo jiné obstaravatelské firmy. Počítáme s tím, že nejpozději tři dny před konáním bude na této webové stránce ministerstva pro místní rozvoj pod menu ”Bytová politika” k dispozici program příslušného konzultačního dne.
Účast na těchto konzultačních dnech je zcela dobrovolná, závisí na potřebě informací týkajících se výše uvedených okruhů a je bezplatná.

Kontakt: Alena Daňhelová, alena.danhelova@mmr.cz.

 


 

Akce: Finance územní samosprávy

Termín: 11. března 2010, od 9:00 do 16:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno;
učebna číslo 38, přízemí vpravo

Základní info: Tento akreditovaný seminář je určen především pracovníkům obecních úřadů.
- zařazení místních daní do daňové soustavy
- daň z nemovitostí – předmět daně, subjekt daně, základ a sazba daně, korekční prvky, správa daně, podmínky placení a rozpočtové určení s důrazem na výpočet daně a na možnost ovlivnit výši vybírané daně
- místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo relaxační pobyt , poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za komunální odpad, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
- konstrukční prvky místních poplatků a tvorba obecně-závazných vyhlášek, kterými obce zavádějí místní
Seminář je v souladu s potřebami průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy a je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Kontakt:
Elektronické přihlášky jsou přijímány do 11. března 2010.

Elektronickou přihlášku na seminář naleznete zde.


Akce: Seminář pro projektanty územních a regulačních plánů

Termín: 11.3.2010, 9.30-15.30 hod.

Místo: Národní dům na Vinohradech, Majakovského sál, náměstí Míru 9, Praha 2

Základní info: Účelem semináře je metodický výklad ke zpracování územních a regulačních plánů dle platné právní úpravy. Vítáni jsou i pořizovatelé této územně plánovací dokumentace. Z důvodu omezené kapacity sálu (250 míst) budou upřednostněni především projektanti. Těm, které již nebude možné registrovat s ohledem na datum jejich přihlášení (po naplnění kapacity sálu), bude zasláno vyrozumění prostřednictvím e-mailu. Při výrazném převisu poptávky nad kapacitou sálu bude zváženo uspořádání dalšího semináře, o jehož termínu konání budou všichni, kteří nemohli být zaregistrováni, v dostatečném předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Kontakt: Registrace účastníků na adrese: seminarup@mmr.cz Do e-mailu uveďte tyto údaje: jméno, příjmení, titul, instituce, a zda jste projektant nebo pořizovatel územně plánovací dokumentace

 


Akce: Energetický management měst a obcí

Termín
: 8. 3. 2010

Místo: Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245, Krajský úřad, 8.30-14.00 hod.

Základní info: Seminář je určen zástupcům měst a obcí, krajských úřadů a dalších organizací veřejné správy (pracovníci odborů správy majetku, rozvoje a investic, odborů životního prostředí a ochrany ovzduší, fondů EU, městské energetiky a všichni další, kteří se zabývají obstaráváním a spotřebou energie v městských budovách a bytech či dalších organizacích města a rozvojem regionu z pohledu zlepšování kvality ovzduší a hospodárného nakládání s energií).


Hlavní témata semináře:

  • optimalizace spotřeby a nákupu energií – kde všude je možné ušetřit na výdajích za energii?
  • energeticky úsporná opatření v budovách a na veřejném osvětlení
  • využívání obnovitelných zdrojů energie – solární energie, biomasa, tepelná čerpadla a další
  • financování energeticky úsporných projektů a využívání OZE (dotace – zejména OPŽP a program Zelená úsporám a další programy, bankovní financování)

Více informací o semináři najdete zde a také na těchto webových stránkách.


Přednášející: Další informace

Kontakt: Marcela Faktorová, tel.: 222 781 017, mob.: 737 130 932, email: mfaktorova@bids.cz

 


 

Akce: Seminář Správa daní a daňové řízení

Termín
: 25. března 2010, 9:00 – 16:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno;
učebna číslo 38, přízemí vpravo

Základní info:
Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s aktuální judikaturou ke správě daní, posledními změnami zákona o správě daní a poplatků (např. změny v doručování a ve formě podání, datové schránky, změny při placení daní na účet správce daně, změny provedené zákonem č.304/2009 Sb.). Zároveň budou podány informace k novému daňovému řádu – zákon č.280/2009 Sb.

Hlavní témata semináře:

charakteristika pojmu správa daně a daňové řízení, daňově právní vztah
- vymezení pojmů daň, poplatek
- soustava územních finančních orgánů
- úloha a předmět úpravy zákona o správě daní a poplatků
- struktura zákona o správě daní a poplatků
- místní šetření a daňová kontrola
- specifika povinnosti zachovávání mlčenlivosti a sankce s tímto porušením související
- charakteristika jednotlivých etap daňového řízení: řízení přípravné, řízení vyměřovací, řádné a mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení
- placení daní – inkasní řízení
- daňové nedoplatky a penále, přeplatky a úrok
Seminář je v souladu s potřebami průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy a je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Kontakt: Elektronické přihlášky jsou přijímány do 25. března 2010.

Elektronickou přihlášku na seminář naleznete zde.

 


 

Akce: For Waste 2010, 5. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie

Termín: 30. 3.-1. 4. 2010

Místo: Praha 9, Beranových 667, PVA Letňany

 


Únor 2010

Akce: Vzdělání pro práci i rodinu – podpora harmonizace pracovního a rodinného života žen regionu středního Povltaví (kurz)

Termín: 1. - 26.2.2010
, 9:00 -13:00 hod.,
12. 1. 2010 v 10 hodin informační schůzka v Neveklově, v restauraci Na Radnici na náměstí (vedle kina)
Kontakt : Mgr. Lenka Prokopová, e-mail: prokopova@aczprace.cz, tel. 739 463 961

Další akce v roce 2010
Akce : Kurzy knihovnického minima

Základní info:

Konají se v rámci programu vzdělávání pro knihovny ve Středočeském kraji, jsou určeny začínajícím pracovníkům a pracovníkům bez odborného knihovnického vzdělání. Účastník získá osvědčení o absolvování (bez certifikátu MŠMT ČR). Nejmenší počet posluchačů 8, termíny vyhlašovány s časovým předstihem.
Předpokládaný rozsah výuky: 10:00 – 14:30 hod. (denně)
Kontakt: Eva Šenfeldová; tel: 312 813 138, 721 632 373;
e-mail: senfeldova@svkkl.cz, přihláška ke stažení - zde

 


 

Akce: Veřejné zakázky – Nové požadavky a výzvy v roce 2010

Termín
: 9.-10. 2. 2010

Místo:
Praha 6, Evropská 15, hotel Diplomat

Základní info: Pořadatel: IIR, odborná konference Hlavní témata: + Aktuální judikatura veřejného investování pro rok 2010 + Sporné otázky a problematické aspekty zadávání veřejných zakázek + Datové schránky v kontextu zákona o veřejných zakázkách + Praktické příklady z právní praxe: hodnocení nabídek, prokazování kvalifikace dodavatelů, rámcové smlouvy + Specifika a rozdíly mezi sektorovým a veřejným zadavatelem + Audit VZ financovaných z fondů EU.

Kontakt
: Ing. Edita Čítková , Conference Director
tel.: +420 222 074 532
e-mail: edita.citkova (at) konfe­rence.cz

 Akce: 6. Národní konference kvality ve veřejné správě

Termín:9.-11. 2. 2010

Místo:
Tábor, Orea Hotel Dvořák

Základní info
: pořádá Město Tábor, Jihočeský kraj, MV ČR, Rada kvality ČR.
Výměna zkušeností a příklady dobré praxe zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře.
Kontakt: Kontaktní osoba za Město Tábor:Mgr. Irena Kristiánová, tel. 381 486 501, e-mail:
irena.kristianova@mutabor.cz

 Akce: Konzultační dny MMR k bytové problematice

Termín:
9.2.2010, 10.00-12.00

Místo:
Praha 1, Pařížská 4, velký sál divadla Image

Základní info
: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na rok 2010:

· 9. březen 2010
· 6. duben 2010
· 4. květen 2010
· 1. červen 2010
· 7. září 2010
· 5. říjen 2010
· 2. listopad 2010
· 7. prosinec 2010
Témata, na která budou v úvodní části konzultační dny zaměřeny, budou operativně reagovat na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a připravovanou právní úpravu v oblasti bydlení.
Další část konzultačních dnů bude věnována odpovědím na dotazy a výměně zkušeností vlastníků a správců bytového fondu, ať již jsou to obce, bytové podniky, příspěvkové organizace, realitní kanceláře nebo jiné obstaravatelské firmy. Počítáme s tím, že nejpozději tři dny před konáním bude na této webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj pod menu ”Bytová politika” k dispozici program příslušného konzultačního dne.

Kontakt
: Alena Daňhelová; alena.danhelova@mmr.cz.
Akce:Energetický management měst a obcí
Termín: 25. 2. 2010, 8.30-14.00
Místo: Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje
Základní info: Odborný seminář je určen zástupcům měst a obcí, krajských úřadů a dalších organizací veřejné správy.
Kontakt: http://www.bids.cz/cz/konference/energeticky_management_mest_a_obci,_zlin/99Leden 2010

Akce: GO, Regiontour

Termín: 14. - 17. 1. 2010

Místo: Brno, Výstaviště

Základní info:
Pořadatel: Veletrhy Brno
20. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
Další informace


Akce: Infotherma 2010

Termín: 18. - 21. 1. 2010, vždy 9:00 – 18:00 hod.

Místo: Ostrava, výstaviště Černá louka

Základní info:
Pořadatel: inforPress
Specializovaná výstava na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v ČR a SROV.
Další informace
Akce: Energetický management měst a obcí

Termín: 21. 1. 2010, 8:30 – 16:00

Místo: Praha 5, Zborovská 11

Základní info:
Pořadatel: SFŽP
Odborný seminář. Hlavní témata:
+ Optimalizace spotřeby a nákupu energií – kde všude je možné ušetřit na výdajích za energii?
+ Energeticky úsporná opatření v budovách a veřejném osvětlení.
+ Využívání obnovitelných zdrojů energie – solární energie, biomasa, tepelná čerpadla a další.
+ Financování energeticky úsporných projektů a využívání OZE (dotace – zejména OPŽP a program Zelená úsporám a další programy, bankovní financování).
Další informace

 


 

 

Předcházející Akce a události najdete v archivech 2008, 2009

 

 

 

 


 

 


 

 


 


 


 


 

 

Termín: 15.11.2010, 8.30--18.00

Místo:
Praha, hotel Ambassador

 

 


 Akce: XIII. celostátní finanční konference "Obce a vláda na prahu nového partnerství"
Termín:

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001