Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Do konce června mohou obce požádat o dotaci na projekty omezování rizik povodní

Opět se ukázalo, že i tady obcím chybějí peníze.

Povodně, které postihly v květnu oblast Moravy, připomněly, že je velmi důležité, aby obce byly na velkou vodu připraveny. Jak se však nyní opět ukázalo, na budování opatření, jež by zabránila škodám při případných budoucích povodních, obcím chybějí peníze. Ministerstvo životního prostředí aktuálně nabízí dotaci pro projekty na omezování rizika povodní a optimalizaci vodního režimu krajiny. Žádosti o tyto dotace přijímá MŽP a Státní fond životního prostředí České republiky do 30. června 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) je pro oblast podpory 1.3 – omezování rizika povodní je stanovena ve výši 1 mld. korun, na oblast podpory 6.4 - optimalizace vodního režimu krajiny ve výši 600 milionů korun (z toho 500 milionů korun na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 milionů korun na ostatní opatření), na oblast podpory 6.6 - prevence sesuvů a skalních řícení a monitoring je vyhlášena alokace ve výši 300 milionů korun.
„Pokud tedy budou mít starostové větší zájem, je ministerstvo připraveno vypsat aktuálně ještě další výzvu na protipovodňová opatření v příštích měsících," uvedla ministryně Bízková.

Dokumenty k XX. výzvě (text XX. výzvy OPŽP, hodnotící kritéria a příloha).

Kontakt pro konzultace a dotazy povodne@sfzp.cz 

(Pro www.e-svet.cz Eva Tišnovská, květen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001