Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Každá obecní škola může nyní získat milionovou dotaci z fondů EU

MŠMT vyhlásilo 18. května 2010 výzvu známou pod názvem EU peníze školám.

MŠMT vyhlásilo 18. května 2010 výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací.

V rámci projektu EU peníze školám, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo již v prosinci minulého roku, si každá základní škola se sídlem mimo hlavní město Praha může zažádat v průměru zhruba o milionovou dotaci, a to bez složitého úřadování, bez zbytečných komplikací, náročné administrativy a bez potřeby najímat si drahé zprostředkovatelské a poradenské agentury. Na každou základní školu, která si požádá, se dostane. Čas podání při tom není důležitý.

Mezi priority, na něž může téměř 4500 základních škol žádat celkem 4,5 mld. Kč, patří podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání.

Sestavení žádosti nezabere příliš času a je velmi jednoduché. Školám jsou k dispozici tzv. šablony klíčových aktivit, které si podle svých potřeb zkombinují. Vše, co žadatel do žádosti vyplní, podléhá automatické kontrole a oprava je možná až do té doby, dokud žádost není skutečně finální. Žadatelé se tedy nemusejí bát, že je vyřadí ze hry formální chyba.

Tato průlomová změna v žádání o evropské dotace umožní každé škole získat evropskou dotaci z OP VK, aniž by musela řešit složité problémy kolem přípravy a administrace projektu a zbytečně utrácet za služby poradenských a zprostředkovatelských agentur či najímat specialisty na psaní projektů. Využíváním tohoto typu nabídek se škola pouze sama připraví o značnou část finanční dotace, kterou má možnost získat.

Projektovou žádost si mohou zájemci již nyní stáhnout na www.euzadost.cz a finalizovat ji je možné již od 4. června 2010 (20. května 2010 nabyl účinnosti zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který byl Parlamentem ČR schválen 19. března 2010). MŠMT doporučuje před samotným vytvořením žádosti důkladně zvážit potřeby dané školy v rámci tzv. projektového záměru, který si škola vytvoří.

MŠMT v současnosti také pořádá druhé kolo informačních seminářů, které je obsahově totožné s prvním. Primárně je určeno těm zástupcům škol, na něž se v první vlně nedostalo. Více informací o plánovaných seminářích naleznete v sekci EU peníze školám na webu MŠMT nebo na www.eupenizeskolam.cz.

Pro případné dotazy, konzultace či rady jak začít, je k dispozici bezplatná telefonická linka 800 228 229 a email esf@msmt.cz.

Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012.

(Pro www.e-svet.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001