Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Kdo (po)může obcím vyřešit špatnou dopravní situaci?

Obec se může pokusit získat dotaci na pořízení dopravního systému.

Celou řadu měst a obcí ve Středočeském kraji trápí nadměrné dopravní zatížení. Není to jen tím, že krajina okolo Prahy je prošpikovaná nejrůznějšími velkosklady, logistickými centry či jinými podobnými areály. Do hlavního města a jeho stále širšího okolí míří denně taky stovky kamiónů dálkové přepravy, a jejich řidiči často bezohledně jezdí přes obce. Je bohužel smutnou skutečností, že obce a města nemají příslušné kompetence, aby si problémy s místní dopravou jakkoli mohly samy řešit.

Například březnová demonstrace v Rudné u Prahy byla vyvrcholením nespokojenosti občanů s neudržitelnou dopravní situací, se kterou městští zastupitelé sami nic nesvedou. Starostka Rudné Jana Kozáková k tomu říká: „Akce určitě měla svůj smysl v tom, že se o našem problému více ví. Nelze předpokládat, že se situace okamžitě změní. Rudenská radnice usiluje už dlouho o umístění dopravní značky na páteřní komunikaci procházející Rudnou, která by omezila provoz nákladních automobilů nad 26 t, tedy těch největších kamionů. Souhlas s umístěním značky jsme zatím nedostali (povoluje ji Odbor dopravy Městského úřadu Černošice). S jejím umístěním zásadně nesouhlasí Dopravní inspektorát Policie ČR Praha venkov-západ. Není pravda, že doprava je převážně místní (stanovisko Středočeského kraje uvádí, že vedení měst a obcí často nechávalo na svých územích živelně budovat skladové areály a průmyslové zóny – pozn.red.). S místní komerční zónou máme dohodu, že bude používat dálnici. Nejvíce nás obtěžuje tranzitní doprava, a to jak česká, tak i mezinárodní. Ve snaze ušetřit mýtné používají řidiči silnice vedoucí paralelně s dálnicemi. To je právě náš případ. V Rudné však nemá smysl budovat obchvat, když je zde v těsné blízkosti dálnice. Tento problém netrápí jen nás, ale celou řadu obcí a měst. Postižené obce ale nemohou svůj problém vyřešit, nejsou k tomu zmocněny. Zatím nám nikdo nepomohl“, uzavírá starostka Rudné u Prahy.

Také řadou dalších obcí ve Středočeském kraji proudí nepřetržité kolony aut, hluk stresuje občany, přejít silnici vyžaduje trpělivost, v horším případě auto někoho srazí. Kdo má ale v rukou řešení, když místní samospráva nic nezmůže? Vypadá to, že policie, ale ta zase nemá dostatečnou kapacitu a nestíhá být všude.
Obec se může pokusit získat dotaci na pořízení dopravního systému
Ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, ke snížení zatížení obyvatel dopravou a k řešení nebezpečných úseků komunikací si může obec pomoci výstavbou například inteligentních automatických dopravních systémů, které přimějí řidiče k pozitivní změně chování. Ať už nepřetržitým dohledem nebo preventivní informativní činností.
Příkladem takového systému je PREVENT, vyvinutý pod patronací ministerstva dopravy. Dokáže řidiče upozornit na měřený úsek, obsahuje technologii na detekování vozidel, která je propojena s kamerovým systémem a vysílá impuls k pořízení záznamu o registrační značce (RZ). K detekování RZ dochází pouze při konání dopravních přestupků (rychlost, nebezpečný odstup, průjezd na červenou). Kamera má v sobě zabudován infračervený senzor pro čtení RZ v noci, vyhřívání při nízkých teplotách. Informační panel – LED diodový jednobarevný plnografický display s on-line propojeným operačním software, který je možno předem naprogramovat na různé hodinové aktualizace pro zobrazování libovolných sdělení účastníkům silničního provozu. Systémová centrála zpracovává pořízená dopravní data z měřených míst, upozorňuje na procentuální zhoršení, zklidnění dopravního proudu, představuje možnost vytváření statistických dat. Důležité je i zvýraznění přechodů pro chodce - prostor přechodu pro chodce je nasvícen jasným světlem s vyšší intenzitou použitím speciálního osvětlovacího tělesa tak, že nesplývá s běžným osvětlením ulice atp.
Protože malé obce a města často nemají na pořízení takového systému vlastní finance, mohou se pokusit využít některý z následujících možných zdrojů financí:

 • veřejné zdroje
 • obvyklé bankovní půjčky
 • soukromý kapitál
 • fondy EU
  Jednotlivé operační programy:
 • Regionální operační programy
  • Operační program Doprava
  • Evropská územní spolupráce
  • Integrovaný operační program
  • Další evropské programy

Nejpravděpodobnějšími zdroji financování pro tuto oblast jsou jednotlivé Regionální operační programy. Obec, která má zájem o systém, může využít této registrace.
První modul tohoto systému byl realizován ve městě ODRY. Pilotní provoz byl spuštěn 15. 1. 2007. Dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé. Vnímaná bezpečnost na chráněném úseku se výrazně zvýšila, což potvrzují statistická měření.
(Pro www.e-svet.cz Eva Tišnovská, duben 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001