Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Na opravu sportovišť obcím chybějí prostředky, dotace z ROP mohou výrazně pomoci

Vybudovat moderní víceúčelové hřiště mohou místním samosprávám umožnit dotace z Regionálního operačního program pro Střední Čechy (ROP SČ).

Ve vyspělých zemích jsou dnes sportoviště většinou v majetku obcí, měst, státu a do budoucna by to mělo být tak i u nás. Je o tom přesvědčen i šéf českého fotbalu Ivan Hašek, který je mluvčím českého sportu při vyjednávání s politiky o větší finanční podpoře sportu.
Podle výkonného místopředsedy Svazu měst a obcí české republiky Jaromíra Jecha ale obce se sportovním majetkem, který mají v užívání, naráží na problémy už dnes. Například v Říčanech u Prahy se musel ukončit provoz zimního stadionu, protože prostě nebylo na opravy. Jaromír Jech se domnívá, že o převzetí dalších sportovišť bude sotva zájem i po volbách, byť politici vždy předem slibují sportu obrovskou podporu. „Může se stát, že někde bude větší tlak na nové zastupitele, aby se ujali i toho chátrajícího sportovního majetku, ale nedomnívám se, že by to bylo v masovém měřítku,“ dodává zástupce českých měst a obcí.

Opravdu, sportovní haly a areály v hodnotě více než padesát miliard korun jsou dnes smutnou výkladní skříní českého sportu. V 90.letech byla tato sportoviště převedena na sportovní sdružení, aby z nich nevznikala například tržiště, jako se stalo v Hodoníně. V současné době ale nikdo nemá peníze na jejich opravu. A tak jsou v dezolátním stavu, nejdou udržovat ani v bezpečném provozu. Stát sice uvolňuje na údržbu areálů stovky milionů korun, to ale rozhodně nestačí. Podle generálního sekretáře českého svazu tělesné výchovy Jana Boháče se sportovní infrastruktura dá udržovat, pokud by se současná částka zvýšila zhruba trojnásobně(!). Také on je přesvědčen, že vlastnictví sportovních zařízení tělovýchovnými jednotami –tato evropská rarita- je v současné době už přežitý model.
Vybudovat moderní víceúčelové hřiště nebo realizovat i menší sportovní projekt mohou místním samosprávám umožnit dotace z Regionálního operačního program pro Střední Čechy (ROP SČ). Tento program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 98,66 mil. €.
ROP SČ je zaměřený na tři hlavní oblasti: dopravu, cestovní ruch a integrovaný rozvoj území. Jen na rozvoj veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu je pro Středočeský kraj k dispozici přes 1,5 miliardy Kč. Přitom zlepšení podmínek v oblasti sportovně-rekreačního turismu je jednou z priorit tohoto dotačního programu. Další 3 miliardy Kč jsou k dispozici v programu zaměřeném na integrovaný rozvoj území malých měst. I tyto peníze je možné využít pro výstavbu sportovišť.
Počátkem května byl slavnostně otevřen ve Zruči nad Sázavou projekt „Sportovní areál za základní školou“. Výstavbu nového sportovního areálu podpořila dotace z ROP SČ ve výši 21 mil. Kč. Celý areál se skládá z atletického oválu, hřiště na fotbal, hokejbal, volejbal, basketbal a z tenisových kurtů. Hřiště budou sloužit jak pro potřeby Základní školy na Poříčí, tak pro širokou veřejnost. Projekt „Sportovní areál za základní školou“ se zařadil k největším projektů ve Středočeském kraji se zaměřením na sport a volný čas.

Také v Unhošti se nedávno slavnostně otevíral nákladný projekt Vícelúčelového sportovně-kulturního centra, který vznikl za přispění ROP SČ. Projekt v celkové výši přesahující dokonce 35,7 milionu korun získal dotaci ve výši 92,5%, tj. cca. 33,1 milionu korun.

Zájemci o dotace z ROP SČ podali na základě vyhlášených výzev č. 38 – 43 dohromady na 152 projektů. Celkově se v těchto výzvách rozdělí 1 105 000 000,- Kč. Největší zájem o získání dotací je z řad středočeských měst a obcí, které chtějí takto získané finanční prostředky použít na rekonstrukce a modernizace mateřských, základních a středních škol, celkem bylo na tyto aktivity zaregistrováno 93 projektů. Dalších 42 žádostí o dotaci z ROP SČ bylo podáno a na financování volnočasových aktivit ve městech a obcích, především se jedná o vybudování nových sportovišť a sportovních objektů, či jejich rekonstrukce. Na základě těchto výzev budou dále podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na výstavbu nových cyklostezek (7 projektů), a velká část finančních prostředků poputuje do regionální dopravní infrastruktury (10 projektů). Přijaté projekty jsou hodnoceny z hlediska přijatelnosti a formálních náležitostí a následně jsou bodově ohodnoceny. Příjem projektů proběhl bez problémů a dlouhého čekání. Souhrnné údaje jsou uvedeny v následující tabulce:

Podnikatelé a neziskové a další organizace na území obce mohou žádat o dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. ROP je v gesci regionu soudržnosti (NUTS 2) Střední Čechy (v případě Středočeského kraje se NUTS 2 územně shoduje s krajem). Více informací naleznete na www.ropstrednicechy.cz.
Stručný přehled podporovaných témat je v dokumentu ke stažení Přehled ROP StČ./
Přiložené soubory : Prehled_ROP_StC.doc

(Pro www.e-svet.cz podle www.ropstrednicechy.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001