Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Nabídka dotací na optimalizace vodního režimu krajin

Výzva MŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo počátkem června výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajinyjsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je pro oblast podpory 6.4 ve výši celkem 400 mil. Kč, z toho 200 mil. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v ID OPŽP a 200 mil. Kč na ostatní opatření.
Příjem žádostí o podporu opatření uvedených v bodě 1. bude ukončen před 31. 8. 2010, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 300 mil. Kč.

Text výzvy a hodnotící kritéria ke stažení

(Pro www.e-svet,.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001