Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Nabídka pro obce a provozovatele autovrakovišť - dotace na likvidaci starých vozidel

V rámci svého Programu na podporu nakládání s autovraky plánuje MŽP ČR pro rok 2010 uvolnit částku 200 mil. korun.

V rámci svého Programu na podporu nakládání s autovraky plánuje Ministerstvo životního prostředí pro rok 2010 uvolnit částku 200 mil. korun.

Od 1. 1. 2010 mohou obce, kraje a jejich příspěvkové organizace žádat o finanční podporu na likvidaci tzv. „staré zátěže" tedy autovraků, u kterých se nepodaří zjistit posledního vlastníka vozidla. Ať už obec řeší problematiku autovraků dle zákona o odpadech 185/2001 Sb., anebo podle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, může v obou případech tyto prostředky použít na financování nákladů spojených s likvidací autovraků umístěných ve svém katastru. Výše příspěvku na jeden autovrak činí 2 100,- Kč. Příspěvek bude poskytován na sběr, svoz a dopravu vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků.
Příspěvek v maximální celkové výši 400,- Kč na jeden autovrak je určen pro zpracovatele autovraků. Podpora bude poskytována v průběhu roku 2010, podmínkou je, aby zpracovatel autovraků požádal (nejlépe do 31. 3. 2010) o zařazení do Programu, prošel úspěšně kontrolou provozovny a čtvrtletně zasílal přehled zpracovaných autovraků MA ISOH.

Program na podporu nakládání s autovraky Ministerstva životního prostředí je celý ke stažení na stránkách
SFŽP.

Formulář pro zařazení do programu autovraky

Formulář Žádost o platbu

Pokyny pro žadatele - autovraky

(Pro www.e-svet.cz podle www.SFŽP.cz Eva Tišnovská, březen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001