Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

O finanční podporu na digitalizaci kina lze požádat do 10. května 2010

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie.

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – III. vlnu digitalizace kin. Uzávěrka žádostí je 10. května 2010, žádost je třeba zaslat na adresu MK, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo na zajištění digitalizace kin získat v roce 2009 prostředky ze státního rozpočtu, který by se na jejím financování měl podílet, rozhodla se Rada Fondu vyčlenit v druhé polovině roku 2009 část prostředků Fondu a vyhlásila dvě mimořádné uzávěrky na tzv. I. a II. vlnu digitalizace kin.

Do I. vlny digitalizace se přihlásilo celkem 23 kin, Rada vybrala k podpoře 21 kin a rozdělila mezi ně 21 875 000 Kč. I. vlna digitalizace byla určena pro kina, která byla připravena zahájit digitalizaci do konce roku 2009. Do II. vlny digitalizace se přihlásilo celkem 18 kin, Rada vybrala k podpoře 14 kin a rozdělila mezi ně 16 680 000 Kč. II. vlna digitalizace byla určena pro kina, která plánují digitalizaci v prvním pololetí roku 2010.

(Pro www.e-svet.cz s využitím informací Ministerstva kultury Eva Tišnovská, březen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001