Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Obce, které povolí firmám masivní výstavbu, mají žádat současně i postavení školky

Nedostatek školek a míst ve školkách řeší obce všelijak.

Nedostatek míst v mateřských školách sužuje řadu obcí. Nejvážnější je situace tam, kde se hodně staví, což je zejména v oblastech na okraji velkých měst, v tzv. satelitních obcích. Nabídka dostupných služeb péče o děti mladší tří let je zde naprosto nedostatečná a umístit tříleté dítě do mateřské školy je rovněž velmi obtížné.Vzhledem k tomu, že demografické odhady vysokou porodnost očekávají ještě v příštích dvou až pěti letech, mělo by nedílnou součástí každého projektu bytové výstavby v obci být i vybudování zázemí pro hlídání předškolních dětí.

Zřizování školek je nyní zcela v kompetenci obcí, ministerstvo školství se v tomto problému nehodlá, s odvoláním na statistiky, angažovat. Z celorepublikového pohledu se totiž jeví kapacity MŠ jako dostačující: do mateřských škol chodí kolem 350 000 tisíc dětí, školky navštěvuje dokonce 30 tisíc dětí mladších tří let, což je možné ovšem jen tam, kde se místa nezaplní staršími. Jde však o celostátní statistiku, která nijak nezohledňuje, kde rodiny bydlí.
Přestože mateřských škol v České republice přibylo-kraje plní svůj slib, že situace z loňska, kdy v jediném městě nepřijali i stovky dětí, se opakovat nebude- kapacita stále nestačí. Kdo nutně potřebuje zapsat dítě, musí zvolit školku soukromou. Ty ale stojí až 20 tisíc korun měsíčně.
A kam s dětmi mladšími tří let? Zřizovatelem jeslí jsou zpravidla obce bez nároku na dotace ze státního rozpočtu. Obcím nelze zřizování jeslí nařídit, proto se mnohé do tak finančně náročného podniku ani nepouští.

Nedostatek školek řeší obce všelijak, zajímavý nápad je stavba z kontejnerů

Ze zákona mají obce na místní úrovni v rámci samosprávy povinnost zajistit předškolní vzdělávání dětem pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Nejsou tedy povinny řešit, kam s menšími dětmi, přesto se většinou snaží na potřeby svých obyvatel reagovat. A řeší tuto situaci různě. Někde staví nové školky, jinde rozšiřují ty stávající nebo mateřské třídy zřizují v budovách základních škol. Někde zase umožnili rodičům, aby alespoň dopoledne dávali děti na hlídání například do domů dětí a mládeže, kam chodí školáci odpoledne na kroužky.

V Roztokách u Prahy vybudovali během dvou měsíců školku z kovových kontejnerů. „Sice to u některých lidí vzbuzuje negativní emoce, ale je to metoda, která se v zahraničí u školek osvědčila," říká starostka Roztok u Prahy Olga Vavřínová. Navíc takovou mobilní stavbu není nutno kupovat, ale lze si ji od firmy pronajmout. Třeba do doby, než obec postaví definitivní školku. V takových případech se samozřejmě nepoužívají staré nákladní kontejnery, ale nové, vyrobené na podobném principu. Stavba v Roztokách začala v polovině prosince 2009 a do plného provozu byla uvedena 8. února 2010. Roztocká mateřská školka se skládá ze čtrnácti modulů a její interiér je rozvržen přesně podle požadavků odpovědných orgánů i zřizovatele, města Roztoky, na optimální kapacitu dvaceti pěti dětí, uvedl generální ředitel firmy, která stavbu provedla www.algeco.cz. Róbert Boreáš.
V Roztokách museli předtím při zápisu odmítnout 131 dětí často z rodin, které žijí v nově postavených domech. Starostka Vavřínová doporučuje všem obcím, které povolují firmám masivní stavbu domů, aby si jako podmínku daly, že s domy vyroste i školka. Kontejnerová školka už stojí třeba v Rychnově na Jablonecku.Obce nutí k rychlé montované výstavbě kromě zvýšené porodnosti také technický stav některých budov, které už nevyhovují hygienickým podmínkám.

Jiným příkladem je satelitní obec Květnice na Praze východ, kde o projektu montované školky sice uvažovali, ale nakonec tu mají pouze školku soukromou, kde činí měsíční platba „školičkovného“ 11.900 korun. 

(Pro www.e-svet.cz s využitím informací serveru Veřejná správa on line Eva Tišnovská, červen 2010)

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001