Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Obce mohou získat finanční podporu také z Programu švýcarsko – české spolupráce

Ještě v tomto nebo v příštím měsíci bude vyhlášena výzva určená obcím, svazkům obcí, organizacím zřízeným či založeným obcemi, krajům, nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům.

Ministerstvo životního prostředí připravuje ve spolupráci s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí vyhlášení otevřené výzvy Programu švýcarsko – české spolupráce.Předpokládaný termín vyhlášení je březen až duben 2010, předpokládaná délka trvání výzvy pro předkládání záměrů projektů je 3 měsíce. Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, organizace zřízené či založené obcí, kraje, nestátní neziskové organizace a další subjekty.

Koncem roku 2007 byla v Bernu podepsána rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu Švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Tato rámcová dohoda umožní České republice přijímat do r. 2012 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy téměř půl miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruktury. Smyslem programu, který se Švýcarsko rozhodlo realizovat, je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská konfederace poskytne miliardu švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 společně vstoupily do EU.

Z těchto peněz budou podporovány projekty zaměřené zejména na:
- ozdravění a modernizaci základní infrastruktury (energetická účinnost, pitná voda, odpadní vody, nakládání s odpady, veřejná doprava);
- zlepšování podmínek životního prostředí, snižování emisí škodlivých látek, vývoj standardů a norem ekologického monitorování a jejich prosazování;
- nakládání s toxickými odpady a revitalizace kontaminovaných průmyslových areálů;
- plánování územního rozvoje regionů, měst a venkova, pokud jde o využívání půdy, infrastrukturu, životní prostředí apod.;
- přeshraniční iniciativy na ochranu životního prostředí, např. „Životní prostředí pro Evropu“;
- biologickou rozmanitost a ochranu přírody.
Z regionálního hlediska budou podporovány projekty týkající se Moravskoslezského a Olomouckého kraje, případně kraje Zlínského. Mezi cílové oblasti kromě životního prostředí a infrastruktury patří také bezpečnost, stabilita a podpora reforem, podpora soukromého sektoru a lidský a sociální rozvoj. Po příjemcích podpory bude vyžadována finanční spoluúčast.

Přehled indikativních alokací pro Českou republiku (ve švýcarských francích)

1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

26 mil.

2. Životní prostředí a infrastruktura

30 mil.

3. Soukromý sektor

12 mil.

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

11 mil.

5. Speciální alokace (např. NNO)

14,1 mil.

6. Zatím nealokováno

16,68 mil.

Celkem

109,78 mil.

Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí:
Ing. Jan Kříž, ředitel Odboru fondů EU, Mgr. Michal Petrus, vedoucí Oddělení programů EU,
Ing. Rudolf Cejnar, CSs., referent Oddělení programů EU, Mgr. Markéta Košťálová,
referent Oddělení programů EU

(Pro www.e-svet.cz podle www.mzp.cz Eva Tišnovská, březen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001