Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Pro snadnou a rychlou orientaci v oblasti řízení obce

Pomocníkem může být právní a informační systém Fulsoft, kde naleznete všechny zákony v aktuálním úplném znění

Prvních sedm dní v červnu bylo novelizováno 19 zákonů. Některé z nich i opakovaně během pár dní. To však nic není proti smršti, která přijde 1. července 2010. 
Tento den bude novelizováno více než 200 zákonů. Pomocníkem může být právní a informační systém Fulsoft, kde naleznete všechny zákony v aktuálním úplném znění k dnešnímu dni, ale také budoucí znění zákonů k 1. červenci 2010.
http://www.fulsoft.cz/?wa=39S09E6KW - úplná znění zákonů pro rok 2010 s každodenní aktualizací
Dále lze doporučit kombinaci on-line knihy Příručka pro starostu & právní předpisy Fulsoft

Příručka pro starostu obsahuje odborné informace, které Vám zaručí úspěšný výkon funkce starosty města a obce, zastupitele nebo tajemníka. Získáte s ní přehled o změnách v oblasti veřejné správy a praktické návody na řešení konkrétních situací.
Právní předpisy Fulsoft je každodenně aktualizovaný zdroj právních informací. Umožňuje fulltextové vyhledávání ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv od roku 1945, Finančním zpravodaji a judikatuře. Všechny předpisy jsou v originálním i aktuálním znění včetně zachycení historie změn. Publikace jsou k dispozici také v tištěné verzi.
Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví Lucie Kejíková - kejikova@dashofer.cz
Zákony, vyhlášky a další právní předpisy jsou denně aktualizovány. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv jsou do Fulsoftu vloženy nejpozději v den jejich vydání. Tento den jsou zároveň všechny novely zákonů zapracovány do aktuálních úplných znění a jsou vzájemně hypertextově propojeny.
Také judikatura ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek je převedena do elektronické podoby a judikáty jsou navázány na související zákony.
Vysoká kvalita textů je zaručena tím, že jsou na základě smlouvy získávány v elektronické podobě přímo z Tiskárny Ministerstva vnitra. Úplná znění zákonů jsou pečlivě zpracována a prochází několika stupni kontroly.

Novelizovány byly např. tyto zákony: Obchodní zákoník , Insolvenční zákon, Zákon o daních z příjmů, Zákon o spotřebních daních, Zákon o účetnictví, Zákon o správních poplatcích, Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o odpadech, Zákon o vlastnictví bytů a více než 200 dalších.

(Pro www.e-svet.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001