Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Projekty realizované v rámci ROP vláda podpoří letos ještě 650 milióny korun

Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane tedy zachováno, ale jen u již schválených projektů.

 

Vláda se v září obnovila spolufinancování regionálních operačních programů. A jaké konkrétní částky poputují na projekty v krajích, městech a obcích? Podařilo se docílit schválení financování u projektů, které již mají uzavřenu smlouvu o podpoře z regionálních operačních programů či již byly posouzeny, odsouhlaseny a jsou před podpisem smlouvy. Pro období do konce roku 2010 je schváleno ještě 650 miliónů korun, pro příští rok 1,1 miliardy a pro rok 2012 je to 400 miliónů korun. Místo původně nulového spolufinancování jde o částku přesahující dvě miliardy korun.
V současném programovacím období 2007-2013 tvoří rozpočet jednotlivých operačních programů z 85 % dotace z evropských fondů a z 15 % domácí veřejné zdroje. V polovině srpna však vláda premiéra Petra Nečase přišla s návrhem, který v rámci úsporných opatření počítal se zastavením kofinancování všech sedmi regionálních operačních programů (ROP) ze státní kasy. Po protestech naštěstí vláda rozhodla, že své rozhodnutí zmírní a v září vrátila příspěvek státu z 0 na 7,5 % u již schválených a běžících projektů obcí, jejich organizací, podnikatelů a neziskovek. Kraje a nově schvalované projekty zůstaly vyňaty.
Spolufinancování státu u projektů obcí předkládaných do Regionálních operačních programů zůstane tedy zachováno, ale jen u již schválených projektů.
Přesto není úplně zřejmé, odkdy se spolufinancování pro žadatele zvýší na uvedených 15 %. Z neformálních informací to vypadá, že projekty schválené do 22. září 2010, i kdyby neměly podepsanou smlouvu s Regionální radou, státní příspěvek získají. Projekty schváleny po tomto datu budou mít smůlu, a to i kdyby byly již předloženy a jejich rozpočet na vyšší spolufinancování nastaven nebyl. Také je možné, že do budoucna projekty podnikatelů nebo z neziskového sektoru předkládané do regionálních operačních programů nejspíš podporu, kterou původně poskytoval stát, získají od kraje. Je proto možné, že náklady se citelně zvýší zejména obcím a krajům. Z dlouhodobého hlediska je potřeba zachovat pro obce spolufinancování takové, jaké bylo dosud, tedy 7,5 %, ať už by je platil stát nebo kraje. Zejména proto, že rozvoj malých obcí je na dotacích zcela závislý a tyto obce už tak mají problémy spolufinancování na své projekty získat.

Přehled aktuálních výzev ROP Střední Čechy:

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

(s využitím www.ropstrednicechy.cz Eva Tišnovská, listopad 2010. Pro www.e-svet.cz)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001