Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Proplácení nákladů on-line může motivovat i ty, kteří s žádostí o dotaci doposud otáleli

Dosud museli žadatelé své projekty předfinancovat z vlastních zdrojů a až s odstupem času jim byly výdaje propláceny.

Od května 2010 zavedl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRRRS SČ) zkušební provoz systému modifikovaných plateb, který příjemcům dotací do značné míry ušetří práci a především peníze. Ostrý provoz systém zahájil 1. června 2010. Dosud museli žadatelé své projekty předfinancovat z vlastních zdrojů a až s odstupem času jim byly výdaje propláceny. Ve většině případů si tak museli příjemci brát úvěry u bank nebo zajišťovat financování z jiných zdrojů, což pro ně znamenalo neúměrnou finanční i administrativní zátěž. Nový systém umožní proplácení dosud nezaplacených faktur. Modifikované platby jsou určeny pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 30 milionů korun.

Platby budou příjemcům evropských dotací ve středních Čechách poskytovány na základě „Zjednodušené žádosti o platbu“, kterou je možné předložit vždy jednou za tři měsíce. Příjemce může předložit úřadu nezaplacené faktury ke kontrole uskutečněných prací, která proběhne do 30 pracovních dní. Po skončení kontroly získá příjemce prostředky na účet. Kontrola je v případě modifikované platby zkrácena na 30 dní oproti běžným 55 dnům. Zásadní rozdíl je v tom, že do žádosti o platbu mohou být kromě uhrazených faktur zahrnuty i dosud neuhrazené dodavatelské faktury související s dotovaným projektem. Regionální rada zašle příjemci dotace prostředky v plné výši schválené žádosti, tedy i na dosud neuhrazené závazky. Příjemce uhradí faktury dodavatelům a následně provedené platby Regionální radě doloží.

Příjemci dotace tak nyní bude stačit mnohem méně vlastních zdrojů a zároveň ušetří na úrocích z bankovních úvěrů. Celkové úspory nákladů na straně příjemců do konce programového období v roce 2013 se odhadují na 200-300 mil. Kč.

Šéf ÚRRRS SČ Tomáš Novotný je přesvědčen, že v době hospodářské krize je zavedení tohoto systému dobrá zpráva pro všechny, kdo mají zájem financovat své investiční záměry z evropských peněz.

Podstata systému: proplácení způsobilých výdajů podložených odpovídajícími daňovými doklady od dodavatelů (smluvních partnerů ) dosud nehrazených příjemcem.

Platnost: výzvy 27 a další , kontinuální výzvy 91 (Integrovaný plán rozvoje města) a 92 (silnice II. A III. Třídy)

Podrobné informace naleznete na : http://www.ropstrednicechy.cz/ (zde ve složce Nové dokumenty )Změna formuláře Soupiska faktur
V souvislosti se zavedením systému modifikovaných plateb byl změněn formulář „soupiska faktur“, který byl rozdělen na dvě části – uhrazené a neuhrazené výdaje. Pokud příjemce využije možnost modifikované platby, musí použít tento formulář a jasně v něm odlišit dosud neuhrazené faktury. Zároveň se připravuje elektronická soupiska faktur v IS MONIT7+, která však nebude hned k dispozici. Podle aktuálních informací by měla být zapracována do systému cca do 3 měsíců, do té doby by měl příjemce používat formulář. Na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz ho najdete přiložený k Metodickému pokynu č. 28.

(Pro www.e-svet.cz s využitím informací na www.ROPStrednicechy.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001