Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Publikace ke stažení

Určitě o tom víte, ale co kdyby?

 

Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno 2010
Garant - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství
Spolupráce - Ústřední pozemkový úřad, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.


Příručka MPSV o Veřejné službě

MPSV vydalo Příručku o veřejné službě. Tato publikace je určena převážně městům a obcím, které zvažují využití tohoto právního instumentu podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzï. Cenné jsou zejména odpovědi na často kladené otázky a smluvní vzory, které se týkají veřejné služby. Svaz měst a obcí považuje tuto příručku za zdařilou a přínosnou, a proto ji se souhlasem autorů nabízí ke stažení na svých stránkách.
Soubory ke stažení

VS_Příručka_pro_obce (2) (362 kB)

Přehled otevřených výzev k 20.9.2010

Přehled otevřených výzev shrnuje základní informace o aktuálně otevřených výzvách v operačních programech programového období 2007-2013. Primárním cílem dokumentu je poskytnout souhrnný přehled o aktuálně vyhlášených výzvách.

Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 20. září 2010 v operačních programech Cíle 1-„Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MSK, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2-„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v operačním programu Česká republika - Polská republika (Cíl 3).

Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU.

Informace o otevřených výzvách poskytují pouze orientační přehled možností pro žadatele.
Seznam otevřených výzev je k dispozici na následujícím odkazu MMR NOPK.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001