Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Výzva programu povodně 2009 ukončena

Dne 19. srpna 2009 byla vydána výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace.

V roce 2009 v důsledku ničivých povodní a přívalových dešťů došlo k velkým škodám na majetku obcí a měst. Vláda rozhodla o státní pomoci postiženým subjektům. Pro realizaci pomoci při odstraňování škod na majetku obcí a měst vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou nebo jinou pohromou. Dne 19. srpna 2009 byla vydána výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace.
Dne 30. dubna 2010 rozhodl ministr pro místní rozvoj o ukončení výzvy o poskytnutí této dotace ke dni 31. října 2010. Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo k výraznému nárůstu žádostí přijatých do programu, může být v případě vyčerpání disponibilních zdrojů termín jejich předkládání ukončen ještě dříve.

Primátoři požadují uvolnění 6 miliard z Bruselu na rozvoj obcí a měst

Česká republika získá z evropských fondů dodatečných šest miliard korun. Evropská komise totiž podhodnotila růst české ekonomiky v letech 2007 až 2009 o téměř 7,5 %. Tuto automatickou úpravu nemusí schvalovat Rada ani Evropský parlament, využití evropských fondů bude záležet jen na České republice. Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR proto vyzývá vládu, aby v době krize podpořila rozvoj obcí a měst. Za klíčovou považují pomoc z evropských fondů obcím postiženým povodněmi.

Nově získané finanční prostředky budou rovnoměrně rozděleny do let 2011–2013. O rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé operační programy má však za úkol již v nejbližší době rozhodnout vláda ČR. Obce a města požadují, aby rozhodnutí vlády o rozdělení nově uvolněných prostředků zohlednilo také jejich potřeby.

Podle Svazu je současně nezbytné, aby dostatečný objem těchto prostředků šel na podporu řešení povodňových škod. „Požádáme premiéra, aby navýšil peníze v Operačním programu Životní prostředí na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zlepšování stavu přírody a krajiny a udržitelné využívání zdrojů energie. Současně je třeba systémově vyřešit problém s neuznatelností DPH u malých obcí, které jsou kvůli odlišným podmínkám oproti ostatním konečným příjemcům ve značné nevýhodě," dodal primátor statutárního města Karviná Tomáš Hanzel.

(Pro www.e-svet.cz s využitím informací www.mmr.cz Eva Tišnovská, červen 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001