Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Výzva ve III. ose PRV se odkládá, vyhlášena bude až v roce 2011

Vedle Evropského programu pro rozvoj venova (PVRV) běží i další dotační programy pro venkov.Termíny výzev je dobré sledovat.

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD ) rozhodl o odložení výzvy pro obce ve III. ose. Nebude vyhlášena na podzim letošního roku, ale až v roce 2011. Kromě skutečnosti, že na III. osu zbývá pro další čtyři roky programu už pouze jedna roční alokace, byl pro rozhodnutí výboru podstatným také fakt, že na podzim jsou komunální volby. A peníze by měly být ponechány také pro zastupitelstva, která přijdou po volbách. Monitorovací výbor zároveň zřídil pracovní skupinu, která bude řešit realokaci PRV a hledat možnosti navýšení III. a IV. osy.

Monitorovací výbor EAFRD se rovněž zabýval snížením administrativní zátěže pro žadatele. Podle Radana Večerky, který zastupuje Spolek pro obnovu venkova, je potřeba pomoci malým obcím, které často ani nepodávají projekty, protože nezaplatí pomocníky, kteří by jim s nimi pomohli. Dodal, že ministr zemědělství Šebesta požádal ředitele SZIF o kroky, které by vedly ke snížení administrativy, což má posoudit zřízená pracovní skupina monitorovacího výboru. Ta by se měla zabývat kromě návrhu zvýšení alokace pro III. a IV. osu také možností vypsání poptávkového řízení na další platební agenturu (např. banku) pro řešení části Programu rozvoje venkova i do budoucna. Večerka zmínil, že ke snížení administrativy přispěje i novela zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

Starostové se shodují: „Nechceme nepřehledný systém dotací“

Představitelé obcí a měst, kteří již dnes přemýšlejí o příštím plánovacím období po roce 2013, se shodují, že program pro rozvoj venkova by měl být napříště jednotný a společný. Vadí jim jeho rozdělení do různých operačních programů s různými pravidly, jako je tomu nyní.: Vedle evropského Programu rozvoje venkova (spravuje Ministerstvo zemědělství) běží i další dotační programy pro venkov. Například program Podpora obnovy venkova, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Další peníze nabízí MMR pro regiony v programu Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. S další podporou venkova přicházejí kraje. V jednotlivých krajích, resp. Regionech soudržnosti, běží průběžně také výzvy z regionálních operačních programů. Obce nad 500 obyvatel mohou tyto programy využít, počet žadatelů je ale obrovský a poptávka několikanásobně převyšuje nabídku. Z Programu rozvoje venkova tak prakticky zůstává pro venkovské žadatele možnost podpory z programu LEADER.
Jak zaznělo unisono na 33. Dni malých obcí, ať už bude program pro období po roce 2013 jakýkoliv, měl by být řízen z jednoho ministerstva pro venkov (sloučení resortů místního rozvoje, zemědělství a civilní agendy vnitra). Objem financí nebude v dalších letech tak velký jako v současném období a pomalu je třeba zbavit se závislosti na dotacích. Starostům se nelíbí také nepřehledný systém dotací, ale lze je zrušit? Zástupci samospráv se shodují, že je třeba posílit rozpočtové určení daní pro obce i regiony, které mají prostřednictvím místních akčních skupin vybudovanou kapacitu pro svůj řízený rozvoj.

(Pro www.e-svet.cz s využitím informací www.spov.org Eva Tišnovská, duben 2010)

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001