Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Seznam a objednávka kurzů

"Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu"        je vzdělávací program, který Vám představujeme na těchto stránkách. Byl vytvořen pro cílovou skupinu veřejná správa se zaměřením na řízení a udržitelný rozvoj měst a obcí. Jednotlivé moduly - kurzy vzdělávacího programu vycházejí z moderních poznatků v oblasti teorie, příkladů a zkušeností z praxe. Byly aktualizovány na základě pilotního ověření představiteli veřejné správy ve Středočeském kraji.

Jak postupovat při objednávce kurzů a učebnic: 
Kliknutím na zvolený kurz (učebnice) se dostanete na stránku s podrobným popisem kurzu. V pravé horní části stránky je šedý rámeček s cenou kurzu (učebnice) a tlačítkem "Koupit". Kliknutím na tlačítko vložíte kurz (učebnice) zatím nezávazně do košíku. Obsah košíku je indikován na oranžovém tlačítku "Objednané kurzy a učebnice" ve spodní části levé lišty.  Stiskem oranžového tlačítka se otevře seznam objednaných položek. Pod položkami jsou dvě tlačítka - spodním tlačítkem "Vymazat košík" můžeme celý nákup stornovat, tlačítkem "Objednat" přejdeme k vyplnění formuláře s údaji nezbytnými pro realizaci nákupní transakce. Teprve stiskem tlačítka "Závazně odeslat" pod formulářem je objednávka odeslána na náš server. Automaticky obdržíte e-mail s potvrzením objednávky a zálohovou fakturou.
Po uhrazení faktury Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu přístupové údaje ke kurzu, objednané učebnice poštou.     

E-learningové vzdělávací kurzy akreditované MV ČR v r. 2008:

PhDr. Alena Bauerová
PhDr. Ladislav Čepička
Ing. Jana Veberová
Mgr. Marek Kupsa
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
PhDr. Alena Bauerová
Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Ing. Martin Šikýř
PhDr. Alena Bauerová
Ing. Hana Šrámková, Ph.D.
Kolektiv autorů

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001