Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Legislativa ČR a EU v podmínkách obce

Cena: 490,00 Kč

Autor

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Zaměření a cíle

Vzdělávací program si klade za cíl shrnout legislativní rámec závazný pro činnost obcí v ČR a v podmínkách EU, vybrat z něj stěžejní právní předpisy platné pro výkon veřejné správy v podmínkách obcí Středočeského kraje a v této podobě s ním seznámit účastníky vzdělávání. Vzdělávací program si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem uchopit dané téma, což není ani vzhledem k šíři dané problematiky možné. Cílem tohoto vzdělávacího programu je s ohledem na jeho e-learningovou formu provázání obsahu samotného programu s internetovými odkazy na znění právních předpisů, ujasnění působnosti příslušných legislativních norem, zákonů a vyhlášek, platných pro činnost obcí. Teoretickou část vhodně doplňují příklady z praxe, které jsou ve vzdělávacím programu prostředkem ke zdokonalení dovednosti účastníků aplikovat teoretické poznatky do konkrétní praxe života obcí a cenným zdrojem zkušeností využitelných v jejich profesní činnosti v rámci veřejné správy.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Legislativa ČR a EU v podmínkách obce
 • Legislativa obcí v ČR
 • Legislativa EU rozhodná pro obce a veřejný sektor
1. Legislativa obcí v ČR
 • Právní postavení obcí v ČR
 • Zákony vztahující se k pravomocem obcí z pohledu veřejné správy
 • Zákony umožňující obci pečovat o své prostředí, památky a přírodu
 • Zákony o odpadech, vodách, vodovodech a kanalizacích
 • Úloha obcí při krizových situacích
 • Další zákony týkající se obcí
 • Obecné zákony z pohledu provozu obecního úřadu
2. Legislativa EU rozhodná pro obce a veřejný sektor
 • Právo komunitární a unijní - komunitární právo; nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska
 • Obce a evropská nařízení, úprava v České republice
 • Ukázka: Vyhlášky a nařízení Středočeského kraje

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 96/2008.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001