Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Projektové řízení obcí

Cena: 490,00 Kč

Autor

Mgr. Marek Kupsa

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníky aktuálními informacemi potřebnými k tématu Projektové řízení, praktickými kompetencemi nezbytnými pro zvládnutí aktivity projektového řízení především v plánovacím období 2007 – 2013. Vzdělávací program seznamuje s procedurou projektového řízení včetně užívaných nástrojů, s fázemi projektového cyklu i s konkrétními náměty a možnostmi čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. S ohledem na specifikaci cílové skupiny je blíže zaměřen na Regionální operační program pro region Střední Čechy, který je pro obce velkou příležitostí k získání prostředků pro rozvoj obcí, mikroregionů i celých regionů. Vzdělávací program je koncipován tak, aby zpřístupnil účastníkům problematiku v obecné rovině, tj. vede k osvojení obecných základů a pojmů k jednotlivým nástrojům projektového řízení, dále na konkrétních příkladech „dobré praxe“, na ukázkách formulací projektových záměrů i realizaci konkrétních projektů v obcích kraje motivuje účastníky k uplatnění zvládnutých teoretických poznatků v praxi řízení obcí.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Projektové řízení obcí
 • Projekt jako metoda rozvoje obce
 • Podpora realizace projektu ze strukturálních fondů EU
 • Možnosti financování projektů ze Strukturálních fondů EU pro období 2007 - 2013
1. Projekt jako metoda rozvoje obce
 • Charakteristika pojmu „projekt“
 • Nástroje projektového řízení, jejich charakteristika
 • Fáze projektového cyklu
 • Prováděcí fáze projektu – realizace a ukončení projektu
2. Podpora realizace projektu ze Strukturálních fondů EU
 • Jak napsat kvalitní projekt aneb jak na dotace z EU
 • Projektový záměr, příprava projektu a žádosti o dotaci, náležitosti dobrého projektu, realizace a ukončení projektu
 • Příklady dobré praxe (úspěšné projekty ve Středočeském kraji)
 • Doporučení pro psaní projektu
3. Možnosti financování projektů ze Strukturálních fondů
 • Přehled Operačních programů pro období 2007-13
 • Ukázka: Regionální operační program pro region Střední Čechy; - prioritní osy - oblasti podpory - podporované aktivity - příjemci podpory

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 95/2008.

Ke stažení

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001