Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Sociální komunikace a týmová spolupráce

Cena: 490,00 Kč

Autor

PhDr. Alena Bauerová

Zaměření a cíle

Vzdělávací program si klade za cíl uvědomění si skutečnosti, že sociální komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů fungování společnosti. Seznamuje s teoretickými východisky, je nezbytnou teoretickou průpravou, zdrojem informací na jedné straně, na straně druhé vede k osvojení komunikačních dovedností, zdokonalení se ve schopnostech jednat s lidmi, řešit konflikty, pracovat v týmu a vést, což jsou nezbytné předpoklady pro úspěšnou činnost členů cílové skupiny. Předkládá doporučení pro efektivní komunikaci, náměty ke zlepšení interpersonální komunikace, vyjednávání a týmové spolupráce. Vzdělávací program předpokládá hlubší sebereflexi účastníků nad vlastními způsoby komunikace a osobnostním založením, možnostmi jejich korekce v praxi ku prospěchu vlastnímu, ale především ve společném zájmu týmu a celé obce.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Sociální komunikace
a týmová spolupráce
 • Zásady efektivní komunikace; zpětná vazba, interakce
 • Psychologie jednání, vztah k osobnostní typologii, druhy intervencí
 • Týmová spolupráce jako prostředek tvorby, fungování a efektivity partnerství
1. Zásady efektivní komunikace,
zpětná vazba, interakce
 • Komunikace mezi lidmi; komunikační modely, proces sdělení, zpětná vazba
 • Cíle komunikace a analýza protistrany
 • Zásady efektivní komunikace/co brání dobré komunikaci 
 • Doporučení pro úspěšnou komunikaci
2. Psychologie jednání, vztah
k osobnostní typologii,
druhy intervencí
 • Základní typy jednání; pasivní, asertivní, agresivní
 • Asertivita 
 • Komunikační styly
 • Jednání a jeho výsledky
 • Doporučení pro úspěšné jednání
 • Řešení konfliktů
3. Týmová spolupráce jako
prostředek tvorby, fungování
a efektivity partnerství
 • Týmová práce
 • Styly řízení
 • Vedení týmu, týmové role a dovednosti
 • Předpoklady úspěšné týmové práce
 • Doporučení pro manažery týmů

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 97/2008.

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001