Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Strategické plánování rozvoje obcí

Cena: 490,00 Kč

Autor

PhDr. Alena Bauerová

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je poukázat na globalitu současného prostředí, složitost problémů, rychlý vývoj poznání vzájemných vývojových souvislostí, stírání bariér mezi obory, stále vyšší požadavky na kvalitu života, rizika vyplývající z poškozeného životního prostředí, sociální problémy a další faktory, které kladou stále větší nároky na řídící funkce, zvláště v oblasti veřejné správy. V tomto kontextu zdůraznit základní manažerské nástroje jako strategický plán rozvoje obce, území a jejich tvorbu spolu s následnými akčními plány a systémem ukazatelů naplňování cílů jimi stanovených. Upozornit na význam a důležitost strategického plánování, které podtrhuje charakter činností, kterými se veřejná správa zabývá – jsou to mnohdy aktivity s dlouhodobými dopady na stav společnosti, životního prostředí i ekonomického zajištění obce, města, regionu. Cílem je rovněž přiblížit problematiku moderního strategického plánování ve veřejné správě, které je dáno charakterem řízené jednotky, kterou je obec nebo město vč. příslušného území či regionu, jejím postavení v celkové struktuře veřejné správy, je ovlivněno řadou faktorů, které představují místní specifika, vč. historického vývoje, místní kultury, přírodních zdrojů vč. energií, kapacity lidských zdrojů, vztahů s dalšími obcemi, regiony ad.

Témata Stručná charakteristika obsahu tématu
Strategické plánování rozvoje obcí
 • Nástroje řízení ve veřejném sektoru
 • Manažerské funkce
 • Rozvojová koncepce a územní plánování
 • Udržitelný rozvoj obce a regionu
1. Nástroje řízení ve veřejném sektoru
 • Strategické plánování ve veřejné správě, charakteristiky moderního strategického plánování rozvoje obce
 • Strategický plán v souladu s principy udržitelného rozvoje
 • Metodika zpracování strategického plánu
2. Manažerské funkce
 • Základy managementu
 • Rozdělení řídících činností
 • Rozhodovací proces
 • Plánování a implementace plánů
 • Kontrola a kontrolní mechanismy
3. Rozvojová koncepce a územní plánování
 • Příklad rozvojové koncepce Středočeského kraje
 • Strategická vize rozvoje kraje
 • Stanovení strategických cílů
4. Udržitelný rozvoj obce a regionu
 • Koncepce udržitelného rozvoje
 • Základní principy udržitelného rozvoje
 • Udržitelný rozvoj v právních normách a dokumentech
 • Místní Agenda 21 a role místní správy
 • Principy udržitelného rozvoje na místní úrovni v oblasti ekonomické, ochrany životního prostředí, sociální

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 92/2008.

Ke stažení

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001