Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Marketingové řízení obcí

Cena: 490,00 Kč

Autor

PhDr. Ladislav Čepička

Zaměření a cíle

Cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s hlavními principy marketingu obecně, specificky s principy marketingu v obcích, se současnými teoretickými poznatky, zdroji informací a praktickými dovednostními doporučeními ověřenými praxí, využitelnými v profesní činnosti členů cílové skupiny. V podmínkách Evropské unie, projektových aktivit obcí a nutnosti ekonomicky řídit obec jako podmínky její prosperity si klade za cíl přispět k myšlení a jednání účastníků vzdělávacího programu ve smyslu uplatňování moderních marketingových přístupů a metod v praxi řízení obcí.

Témata  Stručná charakteristika obsahu tématu
Marketingové řízení obcí
 • Marketingový proces v řízení obcí
 • Analýza marketingového prostředí, trhů organizací
 • Projektování marketingových strategií rozvoje obcí
 • Druhy marketingu, možnosti realizace v obcích
1. Marketingový proces
 • Situační analýza, SWOT analýza, analýza portfolia, model BCG - možnost využití v řízení obcí
 • Marketingové cíle a strategie
 • Marketingový mix, marketingové nástroje
2. Analýza marketingového prostředí,trhů organizací
 • Analýza mikroprostředí, makroprostředí, spotřebního trhu a spotřebního chování, postavení obcí v tomto procesu
 • Analýza trhů organizací
  - analýza průmyslového trhu
  - analýza obchodního trhu
  - analýza státního trhu
  - poznávání konkurence jako nezbytná marketingová
    aktivita
 • Výzkum a výběr cílových trhů
3. Projektování marketingových strategií
 • Rozhodující činitelé spotřební přidané hodnoty
 • Identifikace potenciálních konkurenčních výhod
 • Odlišení produktu, služeb, image
 • Strategie umisťování výrobků a služeb na trhu
 • Vývoj a zavádění nových produktů, vývoj marketingové strategie pro úspěšný rozvoj obcí
4. Druhy marketingu
 • Marketing na internetu - služby internetu v marketingu, možnosti využití cíle marketingové komunikace na internetu
 • Politický marketing - průzkum voličů, základní postoje voličů, politická komunikace, realizace a strategie
 • Marketing služeb - tržní nabídka služeb, specifické charakteristiky služeb, vlastní poskytování služby

 

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod č. AK/PV - 93/2008.

Ke stažení

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001