Objednané kurzy a učebnice
Počet položek: 0
Celkem: 0,00 Kč

        

Zajímavé články a rozhovory

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 
25. 5. 2010
Asi nejvýznamnější je změna administrativních postupů... Více...
 
24. 5. 2010
Opět se ukázalo, že i tady obcím chybějí peníze. Více...
 
21. 5. 2010
Mj.: Rychlé ratingové hodnocení prostřednictvím internetu. Více...
 
21. 5. 2010
Tento program je zaměřen na dotace pro obce dle zákona 128/2000 Sb. tzn. obce do 500, resp. do 2000 obyvatel. Více...
 
10. 5. 2010
Stabilizovat veřejné finance, využívat evropské dotace, ale zároveň se nenechat kvůli nim stáhnout do pasti komerčních úvěrů. Více...
 
30. 4. 2010
Dotace nejsou na přebudování požárních nádrží, pouze na rekonstrukci a modernizaci. Více...
 
27. 4. 2010
Obec se může pokusit získat dotaci na pořízení dopravního systému. Více...
 
26. 4. 2010
V příštích deseti letech si pět obcí v blízkosti Temelína mezi sebou rozdělí 300 miliónů korun. Více...
 
19. 4. 2010
Vedle Evropského programu pro rozvoj venova (PVRV) běží i další dotační programy pro venkov.Termíny výzev je dobré sledovat. Více...
 
14. 4. 2010
Pro obce je výhodné nechat si svůj vodovod provozovat specializovanou firmou. Vyplatí se to. Více...
 
29. 3. 2010
Ještě v tomto nebo v příštím měsíci bude vyhlášena výzva určená obcím, svazkům obcí, organizacím zřízeným či založeným obcemi, krajům, nestátním neziskovým organizacím a dalším subjektům. Více...
 
22. 3. 2010
V rámci svého Programu na podporu nakládání s autovraky plánuje MŽP ČR pro rok 2010 uvolnit částku 200 mil. korun. Více...
 
20. 3. 2010
Zastane se kraj oprávněných požadavků obyvatel Rudné? Více...
 
18. 3. 2010
Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že 56 procent občanů nevěří, že mohou dění ve své obci jakkoli ovlivnit. Více...
 
15. 3. 2010
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie. Více...
 

 

Adresa

EKO Gymnázium
Poděbrady
Poděbrady
Na Hrázi 64
PSČ 290 01

Telefon, fax:
+420 325 615 014

E-mail:
eko@ekopodebrady.cz

Partner

Regionální škola rozvoje venkova

Více informací

Certifikace

Škola s certifikovaným
systémem řízení jakosti
ISO 9001:2001